Vakbekwame leraar bewegingsonderwijs (Nascholingsaanbod PABO)

Studielast

Een waardevolle investering in uw ontwikkeling

De post-hbo-opleiding Vakbekwame leraar bewegingsonderwijs bestaat uit wekelijkse bijeenkomsten verdeeld over 1,5 jaar. Het is een intensieve opleiding met een totale studiebelasting van 672 uur. Reken op een flinke tijdsinvestering. U komt bij elkaar op woensdagmiddag of woensdagavond van 18.30 - 22.00 uur.

Opbouw van Vakbekwame leraar bewegingsonderwijs (Nascholingsaanbod PABO)

Spelenderwijs leren

Na de leergang Vakbekwame leraar bewegingsonderwijs bent u bevoegd om voor alle klassen in het basisonderwijs gymlessen te geven. Ook kunt u collega’s ondersteunen en lessen voor ze voorbereiden. De leergang besteedt aandacht aan het opzetten van de activiteit, de les als geheel en u als leerkracht.

Activiteit, les, leerkracht

De opleiding vakbekwame leraar bewegingsonderwijs bestaat uit drie blokken. Het eerste blok behandelt de activiteit van a tot z. U leert activiteiten voor verschillende niveaus bedenken, organiseren, uitleggen en op gang houden. Het tweede blok verdiept u uw kennis door in te gaan op de complete les. In het derde blok komt uw eigen bewegingsvaardigheid aan bod. En tot slot loopt u stage, zo mogelijk op uw eigen school. De koppeling met de praktijk is altijd aanwezig. Na een theorieles les organiseert u bijvoorbeeld de behandelde activiteit, die u vervolgens na uitvoering weer bespreekt in de klas.

Samenwerking HALO

De Haagse Hogeschool heeft ruime ervaring met bewegingsonderwijs, onder andere via de lerarenopleiding voor lichamelijke opvoeding (HALO). Deze leergang is dan ook opgezet in samenwerking met HALO. Zo kunt u gebruikmaken van de kennis en accommodaties van zowel de HALO als De Haagse Hogeschool en vinden de lessen bij beide instituten plaats.

Bouwen aan je vakkennis

In deze opleiding leert u:

  • Inhoudelijke vakkennis van bewegingsonderwijs.
  • Uw eigen bewegingsvaardigheden verbeteren.
  • Activiteiten en een volledige les bedenken.
  • Uitleggen op verschillende niveaus.
  • Leerlingen naar een hoger bewegingsniveau helpen.
  • Begeleiden en volgen van leerlingen.
  • Collega’s (bege)leiden.

Uw docenten

De mensen achter de kennis

Het ervaren onderwijsteam van De Haagse Hogeschool en HALO is divers. Academici, PABO-docenten, coaches en schooladviseurs delen de inzichten uit hun dagelijkse praktijk graag met u. Zo blijft u steeds op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen het onderwijs en het pedagogisch-didactisch onderzoek.

Hans de Looze

Coördinator en programmaleider
professionaliseringsaanbod PABO

w.f.j.delooze@hhs.nl
06-28 91 11 56

LinkedIn LinkedIn profiel

Sleep opzij

Contact met de opleiding

Uw vragen over de post-hbo-opleiding Vakbekwame leraar bewegingsonderwijs legt u voor aan programmaleider Hans de Looze via w.f.j.delooze@hhs.nl. U kunt hem ook bellen: 06 - 28 91 11 56. Maak gerust een afspraak met hem op De Haagse Hogeschool of bij u op locatie.

Neem contact op met de Academie voor M&PC Bel naar 070 - 445 8900 of stuur een e-mail aan mpc-opleidingsadvies@hhs.nl

Geïnteresseerd in
Vakbekwame leraar bewegingsonderwijs (Nascholingsaanbod PABO)?

Meld u dan nu aan