Masterclass van Zelfsturing naar Samensturing

Opbouw van Masterclass van Zelfsturing naar Samensturing

Veel organisaties zijn de afgelopen jaren druk geweest met de invoering van zelfsturende of zelforganiserende teams. En dat gaat niet zonder slag of stoot. Managers die worden omgedoopt tot teamcoaches, teams die de weg kwijt zijn en soms het volledig terug draaien van zelfsturende teams of managers die dit in ieder geval als een mislukte manier van organiseren zien. Vaak is het model van Buurtzorg overgenomen zonder de context in ogenschouw te nemen. Samensturing lijkt een nieuw effectief alternatief te bieden voor organisaties waar zelfsturing niet van de grond komt. Kernwoorden die hierbij gebruikt worden zijn: collectief leiderschap, inclusieve besluitvorming en gedeeld eigenaarschap en verantwoordelijkheid. Kernwaarde hiervan is wederzijdse afhankelijkheid. Het besef dat je in je eentje de organisatie niet kunt maken, dat je als manager helemaal niets te implementeren hebt zonder je mensen, en het besef dat het gezamenlijk belang altijd gaat boven het individueel belang. Wat betekent dit nu voor teamcoaches en wat betekent dit voor organisaties? In deze module komen zowel de praktische kant als de context aan de orde.

Het team

De mensen achter de kennis

Marijke Sybesma

Kerndocent


LinkedIn LinkedIn profiel

Sleep opzij

Contact met de opleiding

Meer weten over Masterclass van Zelfsturing naar Samensturing of andere Masters en Professional Courses van De Haagse Hogeschool? Neem contact op via mail mpc-opleidingsadvies@hhs.nl, of bel ons via 070 - 445 8900 (maandag t/m donderdag tussen 8.30 en 22.00 uur, vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur). 
Neem contact op met de Academie voor M&PC Bel naar 070 - 445 8900 of stuur een e-mail aan mpc-opleidingsadvies@hhs.nl

Geïnteresseerd in
Masterclass van Zelfsturing naar Samensturing?

Meld u dan nu aan