Verzuim- en Re-integratiemanagement

Succesvol re-integreren is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer. U, als verzuim- en re-integratiemanager, weegt daarbij ieders belang nauwkeurig af. Tijdens deze opleiding leert u een verzuim- en re-integratiebeleid op te stellen en te implementeren, met oog voor mens én organisatie. Daarbij houdt u rekening met alle relevante wet- en regelgeving. Het programma is praktijkgericht en direct toepasbaar in uw werksituatie. Zo ontwikkelt u zich tot een creatieve, allround verzuim- en re-integratiemanager.

Studielast

Een investering in uzelf

De post-hbo Registeropleiding Verzuim en Re-integratiemanagement duurt 9 maanden. U heeft 3x per maand colleges op maandag van 14.00 tot 20.45 uur. U besteedt daarnaast gemiddeld 8 uur per week aan zelfstudie. U sluit de opleiding af met een afstudeerproject van 10 weken. De totale tijdsinvestering is 480 uur.

Opbouw van Verzuim- en Re-integratiemanagement

De post-hbo Registeropleiding Verzuim en Re-integratiemanagement helpt u om een arbeidsongeschikte werknemer zo goed mogelijk te begeleiden bij terugkeer naar eigen of ander werk. U leert wat de balans is tussen belasting en belastbaarheid, dus wat iemand nog wél (aan)kan en welk traject u kunt inzetten. Daarnaast krijgt u inzicht in de financiële gevolgen van een arbeidsongeschikte werknemer voor de werkgever. U leert de geldstromen in de sociale zekerheid optimaal te benutten en onnodige schadelast te voorkomen. Verder besteedt u aandacht aan de belastende factoren waaraan werknemers in een organisatie worden blootgesteld, fysiek én psychosociaal. U leert de vertaalslag te maken van het individuele niveau naar de organisatiecontext.

Als afronding van de opleiding voert u een afstudeerproject uit. U analyseert op een gedegen manier een verzuim en re-integratieprobleem en draagt praktische, implementeerbare oplossingen aan met de daarbij benodigde communicatie.

Module 1   Wet- en regelgeving (WvP, WIA, WGA)
Module 2   Regie op verzuim
Module 3   Financieel management en schadelastbeperking
Module 4   Arbeidskunde
Module 5   Re-integratie en begeleidingstrajecten
Module 6   Fysieke belasting
Module 7   Psychosociale arbeidsbelasting
Module 8   Procesadvisering
Module 9   Professionalisering
Module 10  Rapportagemethodiek
Module 11 Onderzoeksmethodieken

Voorbeelden van afstudeeronderzoeken:

  • Duurzame inzetbaarheid en het vergroten van de belastbaarheid van de oudere werknemer (Fair Play)
  • Case management langdurig zieke medewerkers (Zadkine)

Het team

De mensen achter de kennis

Het ervaren onderwijsteam van de opleiding Verzuim en Re-integratiemanagement bestaat uit docenten, managers en consultants uit het werkveld. Zij delen de inzichten uit hun dagelijkse praktijk graag met u. Zo blijft u steeds op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen het onderwijs en het werkveld.

Ing. Peter Laureijs, Msc MLO

Kerndocent


LinkedIn LinkedIn profiel

Sleep opzij

Contact met de opleiding

Meer weten over de post-hbo-opleiding Verzuim- en Re-intergratiemanagement of andere Professional Courses en Masters van De Haagse Hogeschool? Neem contact op via mail mpc-opleidingsadvies@hhs.nl, of bel ons via 070 - 445 8900 (maandag t/m donderdag tussen 8.30 en 22.00 uur, vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur). Meer informatie over de inhoud en structuur van deze opleiding? Download de brochure.

Neem contact op met de Academie voor M&PC Bel naar 070 - 445 8900 of stuur een e-mail aan mpc-opleidingsadvies@hhs.nl

Geïnteresseerd in
Verzuim- en Re-integratiemanagement?

Meld u dan nu aan