Wetenschap en Technologie (Nascholingsaanbod PABO)

Studielast

Een waardevolle investering in uw ontwikkeling

Wetenschap en technologie zijn niet meer weg te denken in onze maatschappij.
Binnen het dagelijkse basisonderwijs krijgen wetenschap en technologie vaak nog geen concrete invulling, terwijl leren onderzoeken en ontwerpen zoveel (nieuwe) kansen biedt.
Wilt u aan de slag met onderzoekend en ontwerpend leren op uw school? Volg de post hbo-opleiding Wetenschap en Technologie en geef als specialist advies en begeleiding in het verandertraject binnen uw school.

Opbouw van Wetenschap en Technologie (Nascholingsaanbod PABO)

De didactiek van onderzoekend en ontwerpend leren vormt de basis voor wetenschap en technologie binnen het basisonderwijs. Deze didactiek maakt leren voor leerlingen betekenisvol, ze gaan aan de slag met echte materialen.
Wetenschap en technologie geven ruimte aan de nieuwsgierigheid van leerlingen en hun vragen. Ze ontwikkelen 21e-eeuwse vaardigheden, zoals het aannemen van een kritische en onderzoekende houding en het gebruik van hun creativiteit om oplossingen te bedenken. En niet onbelangrijk: leerlingen beleven samen veel plezier aan deze vorm van onderwijs.

Resultaat
Na afronding van de opleiding bent u als specialist Wetenschap en Technologie in staat om:
• leerlingen en collega’s binnen de school te enthousiasmeren, uit te dagen en te begeleiden in leren onderzoeken en ontwerpen.
• binnen school een visietraject te begeleiden en te adviseren over onderwijs en pedagogische keuzes.
• aan het verandertraject leiding te geven om wetenschap en technologie in de schoolorganisatie te implementeren.
• lessenseries onderzoekend en ontwerpend leren te ontwikkelen en als vakleerkracht uit te voeren.
• een samenlerencultuur binnen de school te initiëren en te ondersteunen.

Programma
De opleiding bestaat uit 4 blokken van 5 bijeenkomsten en een start- en slotbijeenkomst

Blok 1 - Professionele identiteit & Zelf doen
Eigen kennis, inzicht, vaardigheid en attitude
• Theoretische achtergrond verbinden met de praktijk (samen met uw directeur)
• Visie op leren en onderwijzen ontwikkelen in relatie tot onderzoekend en ontwerpen leren (OOL) en 21e-eeuwse vaardigheden
• Onderwijs en pedagogische keuzes bespreekbaar maken
• Leren onderzoeken
• Leren ontwerpen

Blok 2 - Pedagogisch didactisch handelen & Leerlingen laten doen
Uitvoering met leerlingen in eigen groep en pedagogisch didactisch handelen
• Goed leraarschap ontwikkelen: pedagogisch didactisch handelen t.b.v. lerende kinderen
• Een lessenserie OOL uitvoeren in de eigen praktijk
• De geschiktheid van de leeromgeving en de benodigde veranderingen onderzoeken

Blok 3 - Onderwijs ontwerpen & Plannen en veranderen
Onderwijs ontwikkelen en planmatig veranderen
• Een lessenserie OOL ontwerpen binnen de professionele leergemeenschap
• Een lessenserie uitvoeren en bij elkaar observeren
• Een lessenserie aan elkaar presenteren en verbeteren • Intervisie, met aandacht voor de leeromgeving

Blok 4 - Doelen & Implementeren
Verandering en implementatie in de eigen school
• Vormgeven OOL in de eigen school
• Veranderkunde toepassen
• Professionele cultuur realiseren en omgaan met weerstanden
• Coachingsvaardigheden eigen maken
• Programmatisch werken met OOL
• OOL lessen en klassenbezoek nabespreken met collega’s
• Projectmanagement toepassen

Uw docenten

Docenten van de Pabo, het HCO en Technolab

De mensen achter de kennis. Het ervaren onderwijsteam van De Haagse Hogeschool, onderwijsadviesbureau HCO en Technolab is divers. Academici, PABO-docenten, coaches en schooladviseurs delen de inzichten uit hun dagelijkse praktijk graag met u. Zo blijft u steeds op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen het onderwijs en het pedagogisch-didactisch onderzoek.

Hans de Looze

Coördinator en programmaleider
professionaliseringsaanbod PABO

w.f.j.delooze@hhs.nl
06-28 91 11 56

LinkedIn LinkedIn profiel

Sleep opzij

Contact met de opleiding

Uw vragen over de post-hbo-opleiding Wetenschap en Technologie legt u voor aan programmaleider Hans de Looze via w.f.j.delooze@hhs.nl. U kunt hem ook bellen: 06-28 91 11 56. Maak gerust een afspraak met hem op De Haagse Hogeschool, of bij u op locatie.
Neem contact op met de Academie voor M&PC Bel naar 070 - 445 8900 of stuur een e-mail aan mpc-opleidingsadvies@hhs.nl

Geïnteresseerd in
Wetenschap en Technologie (Nascholingsaanbod PABO)?

Meld u dan nu aan