In deze Q&A staan nog enkele COVID-19 gerelateerde vragen. We hopen jouw vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. Voor vragen of afspraken rondom studie of werk wordt altijd doorverwezen naar de betreffende opleiding, afdeling of leidinggevende. Staat jouw vraag niet in deze Q&A? Kijk dan hier waar jij jouw vraag kunt stellen.

drie studenten in een vergadering

Hygiënemaatregelen

Wat doet De Haagse qua hygiënemaatregelen?

De Haagse Hogeschool neemt hygiënemaatregelen conform de richtlijnen van het RIVM.

Zijn mondkapjes verplicht en wanneer moet ik er eentje dragen?

Het dragen van een mondkapje is niet verplicht. De overheid adviseert het dragen van een mondkapje nog wel op drukke plekken. Wij gaan ervan uit dat iedereen verstandig omgaat met dit advies. De volgende algemene adviezen blijven wel gelden:

 • Heb je klachten? Laat je testen en kom niet naar de hogeschool.
 • Neem regelmatig een zelftest af.
 • Was regelmatig je handen.
 • Hoest en nies in je elleboog.
 • Ventileer ruimtes zoveel als mogelijk.
 • Haal indien gewenst een vaccin of boosterprik.
Maakt De Haagse Hogeschool gebruik van een ventilatiesysteem dat COVID-19 verspreiding tegengaat?

De ventilatiesystemen voldoen aan alle gestelde eisen, , waarbij geldende richtlijnen en onderhoudsinstructies worden gevolgd.

Al onze luchtbehandelingssystemen, dus ook die van het Johanna Westerdijkplein 75, hebben GEEN recirculatie. De lucht die uit het gebouw wordt gezogen, wordt dus niet gerecirculeerd.

In onze luchtbehandelingskasten zitten de verbeterde “F7” filters die beter de aangezogen buitenlucht filtert dan de standaard voorgeschreven “F5” filters (zie tabel).

Je kunt stellen dat de lucht die in het gebouw geblazen wordt, schoner is dan de buitenlucht.

Elke zomervakantie worden deze filters vervangen, ondanks dat deze nog niet vervuild zijn. Tevens worden dan de kasten van binnen gedesinfecteerd, wat overigens geen eis is, maar we wel standaard laten uitvoeren. Ook monstername binnen en buiten de kasten door een lab maakt daar onderdeel vanuit.

Zelftesten

Waar vind ik meer informatie over zelftesten?

Op de website van de Rijksoverheid vind je meer algemene informatie over zelftesten.

Is het voor studenten en medewerkers verplicht om een zelftest te gebruiken?

Nee, het gebruik van de zelftest is altijd vrijwillig en gebeurt zelfstandig. Het afnemen van een zelftest is niet voorwaardelijk voor de individuele student of docent voor toegang tot het onderwijs. Studenten hoeven dan ook geen bewijs van een test te overleggen om toegang te krijgen tot De Haagse Hogeschool.

Wanneer moet ik precies een zelftest doen?

De hogeschool hanteert de uitgangspunten van de overheid. Dat betekent dat je voor de laatste stand van zaken altijd - naar https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19 kunt gaan.

Wat moet ik doen na een positieve zelftestuitslag?

Na een positieve uitslag van een zelftest, geldt het advies om ter controle zo snel mogelijk nog een test bij een GGD-teststraat af te nemen en tot die tijd contacten zoveel mogelijk te vermijden.

Kan ik ook een zelftest doen wanneer ik klachten heb?

De hogeschool hanteert de uitgangspunten van de overheid. Dat betekent dat je voor de laatste stand van zaken altijd naar https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19 kunt gaan. Zeker nu de situatie weer erg veranderlijk blijkt, is het verstandig deze website altijd in de gaten te blijven houden voor de meest actuele uitgangspunten.

COVID-19 Gezondheidsklachten en quarantaine

Ik ben student of medewerker en ik ben positief getest, ik ben ziek of ik moet in quarantaine. Wat moet ik doen?

Het aantal besmettingen binnen onze hogeschool wordt niet langer centraal geregistreerd. Waar we voorheen het aantal besmettingen bijhielden op verzoek van de GGD om eventuele clusters in de gaten te houden, is dit vanuit de GGD niet meer nodig.

Wel vragen we nog steeds aan al onze studenten en collega’s om het bij hun opleiding of bij hun leidinggevende te melden als ze besmet zijn én in de besmettelijke periode (2 dagen voorafgaand aan de klachten of aan een positieve zelftestuitslag) op onze hogeschool zijn geweest. Klasgenoten of collega’s kunnen zo geïnformeerd worden dat zij in aanraking zijn geweest met iemand die besmet was, zodat zij de eigen gezondheid extra in de gaten kunnen houden en op die manier eventuele klachten vroegtijdig opmerken.

Voor medewerkers: ik krijg een melding van een (mogelijke) COVID-19 besmetting van een student of collega. Wat moet ik doen?

Informeer de studenten of collega’s die in aanraking zijn geweest met iemand die besmet was, zodat zij hun eigen gezondheid extra in de gaten kunnen houden en op die manier eventuele klachten vroegtijdig opmerken.

Hoe moet je omgaan met een dringend advies tot quarantaine?

We vragen je om je ook echt aan dat dringende advies te houden, en dus ook niet naar De Haagse Hogeschool te komen. Dat doe je niet voor jezelf, maar juist ook voor je naasten, je medestudenten en de kwetsbaren van onze samenleving. Alleen door alle maatregelen, waar de zelfquarantaine onderdeel.

Toetsing

Wat gebeurt er als ik een toets mis vanwege corona/coronabeleid (quarantaine of klachten)?

Ben je vanwege corona(beleid) niet in staat zijn om deel te nemen aan de fysieke toets op school, neem dan deel aan de eerstvolgende reguliere herkansing als die in dit studiejaar nog wordt aangeboden. Als die reguliere herkansing in dit studiejaar niet meer wordt aangeboden, neem dan contact op met je opleiding en vraag naar de mogelijkheden om je toets alsnog dit studiejaar te maken. Als die mogelijkheid niet wordt geboden, ga dan langs de decaan en neem indien mogelijk bewijs mee van het feit dat je bij de eerdere toetsgelegenheid niet aanwezig kon zijn vanwege coronagerelateerde redenen (bijvoorbeeld een herstelbewijs, uitslag coronatest van jezelf dan wel huisgenoten).

Dien vervolgens via Osiris Zaak een verzoek tot een extra kans in bij de examencommissie. De examencommissie weegt vervolgens het belang en neemt een besluit. Je wordt daarvan via OsirisZaak op de hoogte gesteld.

Let op: heb je coronagerelateerde symptomen tijdens het afnemen van de toets, dan heb je kans dat je van het examen wordt verwijderd.

Wat moet ik doen als ik om andere redenen dan corona niet kan deelnemen aan een fysieke toets?

Het reguliere beleid zoals beschreven in artikel 4.11 lid 5 van de OER is dan van toepassing.

Thuiswerken

Wat zijn de richtlijnen omtrent thuiswerken?

Covid heeft het hybride werken versneld. We willen de geleerde lessen uit deze periode meenemen in de vormgeving en inrichting van ons werk en dat zo goed mogelijk faciliteren. In de update naar aanleiding van de persconferentie op dinsdag 15 maart berichtten wij dat wij met het vervallen van het thuiswerkadvies weer zoveel mogelijk live op De Haagse kunnen gaan werken. We begrijpen dat dit bericht voor veel vragen heeft gezorgd. Daarom willen wij het graag toelichten.

De volgende uitgangspunten zijn voor ons de basis:

 1. De kwaliteit van onderwijs en onderzoek en het welzijn van studenten en medewerkers staan centraal;
 2. Afspraken over specifieke werk situaties worden samen met de leidinggevende en in het team gemaakt.

1. De verbinding met studenten en met elkaar staat centraal
We doen er alles aan om het onderwijs aan studenten en de binding van hen met de hogeschool steeds te verbeteren en te waarborgen. Maar ook het onderwijs is door de ervaring van de afgelopen tijd veranderd. Blended vormen zullen blijvend een plek krijgen in onze verschillende curricula.

Met het vervallen van het thuiswerkadvies worden de locaties van De Haagse weer de basis voor ons werk. Wij hebben allen ervaren hoe belangrijk elkaar ontmoeten is voor samenwerking, kennisuitwisseling en binding. Dat draagt bij aan de kwaliteit van ons werk, van onze hogeschool. Wij zijn blij dat wij dat weer mogelijk kunnen maken. Wij vinden het belangrijk dat elke collega op regelmatige basis op school aanwezig is, om deze ontmoetingen te kunnen hebben. Afhankelijk van de aard van de werkzaamheden en functie zal ook de mogelijkheid een deel van de werktijd thuis te werken blijven bestaan. Afspraken hierover worden in teamverband en met de leidinggevende gemaakt, zoals ook benoemd in het Haags werken. 

Het weer werken op de hogeschool vraagt aandacht van iedereen voor “reboarding”: het samen vormgeven aan een nieuwe werkomgeving waarvan hybride werken een onderdeel blijft. Neem de tijd om daar met elkaar aan te wennen.

2. Afspraken over specifieke situaties worden samen met de leidinggevende en in het team gemaakt 
De leidinggevenden hebben een centrale rol in het begeleiden van hun teams in deze nieuwe fase en maken samen met hun team afspraken over de reboarding. In het MT van een faculteit of dienst worden deze uitgangspunten regelmatig geagendeerd, en bij vragen en voor advies kunnen leidinggevenden bij hun HRM Business Partner terecht.

Aan de volgende praktische zaken wordt gewerkt:

 • De hogeschool zorgt voor een toename van de voorzieningen voor het hybride werken;
 • Reiskosten-/thuiswerkvergoedingsregeling wordt opnieuw vastgesteld in aansluiting op de nieuwe omstandigheden.

Voor nadere informatie en mogelijkheden tot ondersteuning kun je ook terecht op de Back@school-pagina. Ook de Zestor roadmap biedt inspiratie voor het vormgeven van hybride werken.

De komende periode is een gemeenschappelijk leerproces, waarbij we bovenstaande uitgangspunten samen vorm blijven geven. Ik hoop dat wij met elkaar nieuwe mogelijkheden voor onze Haagse invulling kunnen ontwikkelen. 

Werkplek (op de hogeschool en thuis)

Hoe kan ik mijn thuiswerkplek beter inrichten?

Wil jij jouw thuiswerkplek verbeteren? Via iFrontoffice > Werkplek medewerker is een extra optie toegevoegd, te weten: Thuiswerkplek. Via deze optie kun je verschillende items in bruikleen aanvragen:

 • Een standaard bureaustoel.
 • Diverse IT-middelen, zoals een beeldscherm, replicator of muis. Ook is het mogelijk om werkplekadvies-advies (op afstand) aan te vragen. Wil je meer weten over deze bruikleenopties? Ga naar iFrontoffice > Werkplek medewerker > Thuiswerkplek.

Ook is het mogelijk om werkplekadvies-advies (op afstand) aan te vragen. Wil je meer weten over deze bruikleenopties? Ga naar iFrontoffice > Werkplek medewerker > Thuiswerkplek.

Ik heb een aangepaste stoel op het werk, mag ik die tijdelijk mee naar huis nemen?

Het is mogelijk om een standaard bureaustoel in bruikleen te bestellen. Dit kan via iFrontoffice > Werkplek medewerker > Thuiswerkplek. Hier vind je alle benodigde informatie over deze bruikleenregeling. Heb je aan het begin van de thuiswerkperiode een stoel of een beeldscherm van jouw fysieke werkplek meegenomen, dan hoef je die in dit stadium niet om te ruilen of te retourneren.

Reizen voor werk

Gaan groeps- en dienstreizen nog wel door?

Buitenlandse reizen zijn toegestaan naar landen met een code groen of geel, hierbij gelden de maatregelen van de overheid in het thuisland en het land van de bestemming. Binnen Nederland zijn er geen beperkingen.