KIVI symposium "Moving Away From Fossil Fuels"

boorplatform

In het kort

Datum:

1 mei 2018

Tijd:

09:00 - 19:00

Locatie:

Hoofdvestiging

Op dinsdag 1 mei organiseert het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI) in samenwerking met de faculteit Technologie, Innovatie & Gezondheid en het onderzoeksplatform The Next Economy van De Haagse Hogeschool het symposium "Moving Away From Fossil Fuels".

Om de internationale milieudoelstellingen te halen zijn er grote stappen nodig. De transitie van fossiele naar meer volhoudbare energiebronnen speelt daar een grote rol in. Het doel van dit symposium is een bijdrage te leveren in de discussie over de kansen en bedreigingen van de energietransitie voor de oil & gas-industrie. Het actieve programma wordt ingeleid door de keynote-sprekers: Jeroen van der Veer (voormalig CEO Royal Dutch Shell), Ruud Koornstra (Energiecommissaris) en Marjan van Loon (President-Directeur Shell Nederland). Marjan van Loon was eerder al gastspreker op het Haagse Hogeschool congres "Oil & Gas, fuel for education! in 2015.

De energietransitie is één van de 5 transitiepaden van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Het lectoraat Energy in Transition van de faculteit TIS, en onderdeel van het onderzoeksplatform The Next Economy, speelt met haar praktijkgericht onderzoek een rol in het verder brengen van deze transitie en uitwerken van oplossingen voor de toekomst. Vanuit deze partijen willen we dan ook graag het maatschappelijke debat hierover ondersteunen en vragen we studenten en medewerkers van De Haagse Hogeschool om hierbij aanwezig te zijn. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Voorwaarde is dat je je aanmeldt met je HHS-mailadres.

Bekijk het evenement op de KIVI website voor het programma en aanmelden.