Intreerede Rutger Leukfeldt

Rutger Leukfeldt

In het kort

Datum:

9 oktober 2018

Tijd:

13:00 - 18:00

Locatie:

Hoofdvestiging

Op dinsdag 9 oktober 2018 houdt Rutger Leukfeldt zijn intreerede als lector Cybersecurity in het mkb bij De Haagse Hogeschool.

Dr. Rutger Leukfeldt is lector Cybersecurity in het mkb aan De Haagse Hogeschool. Daarnaast is hij senior onderzoeker cybercrime bij het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR).

Het lectoraat wil de kennispositie van het mkb op het gebied van cybercrime en cybersecurity vergroten en het slachtofferschap en de impact van cyberaanvallen onder mkb’ers verlagen. Dit wordt bereikt door het uitvoeren van praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek langs vier onderzoekslijnen waarbij steeds het mkb centraal staat. Deze vier onderzoekslijnen zijn:

1.  aard en omvang van slachtofferschap
2.  aard van cybercriminaliteit
3.  cyberweerbaarheid
4.  de aanpak van cybercriminaliteit

Minisymposium

Voorafgaand aan de intreerede zullen presentaties over cybercrime en cybersecurity gegeven worden door onderzoekers van het Centre of Expertise Cybersecurity van De Haagse Hogeschool, het NSCR en het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Presentaties

1. Centre of Expertise Cybersecurity
•  Cybersecurity binnen smart industry
•  (Serious) gaming voor cybersecurity awareness
•  Simulation of Security Information and Event Management (SIEM) information for education

2. NSCR
•  Online handel in gestolen inloggegevens
•  Cybercriminelen vanuit criminologisch perspectief: zijn ze echt nieuw en hoe kunnen we ze stoppen?
•  Aangiftebereidheid na cybercriminaliteit: predictoren en motieven

3. WODC
•  Jeugdige daders van cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit
•  Slachtoffers van cybercrime
•  Opsporing van georganiseerde cybercrime

Bekijk de uitnodiging met het programma (pdf).

Interview met Rutger Leukfeldt: Mkb weet kersverse lector cybercrime al te vinden