Multinclude webinar

webinar

In het kort

Datum:

24 mei 2019

Tijd:

20:00 - 21:00

Locatie:

online omgeving

Voertaal:

Engels

Op 24 mei om 20.00 uur organiseert ECHO de webinar: From theory to practice – Inclusive education and curriculum development met Dr. Frank Tuitt en Dr. Saran Steward.

De centrale vraag in deze webinar is: waarom is het zo belangrijk om curricula en onderwijsbeleid op instellingsniveau te ontwikkelen, vanuit een perspectief van inclusief onderwijs. Verschillende theoretische raamwerken van inclusief hoger onderwijs komen aan de orde en worden besproken.

Over Multinclude project

De Haagse Hogeschool is penvoerder van het Erasmus+ -project #Multinclude. In dit project werken zeven internationale partners samen. Het doel van het Multinclude project is het vinden van goede voorbeelden van inclusie in het onderwijs en het bouwen van een community of practice van toegewijde professionals, die werken aan schoolvoorzieningen die alle studenten in staat stellen zich optimaal te ontwikkelen in een veilige leeromgeving. Dit om een toegewijde ‘lifelong learners’ te kunnen worden, hun middelbare school af te ronden en door te gaan naar tertiair onderwijs.

70 internationale, goede voorbeelden van inclusief onderwijs zijn inmiddels gedetecteerd, beschreven en onderzocht door het Erasmus+ -project #Multinclude. De resultaten worden gedeeld door middel van verschillende activiteiten, waaronder een reeks webinars, die door de partners worden georganiseerd.

Meer informatie en aanmelden

Ga voor meer informatie en aanmelden naar Multinclude.eu.

Op 14 juni van 10.00 - 11.15 uur organiseert De Haagse Hogeschool de webinar: How to create a sense of belonging for all students in (Higher) Education? Meer informatie volgt binnenkort.