Multinclude webinar

webinar

In het kort

Datum:

14 juni 2019

Tijd:

10:00 - 11:00

Locatie:

online omgeving

Voertaal:

Engels

Op 14 juni organiseert De Haagse Hogeschool de webinar: Hang In There: the power of storytelling in creating sense of belonging. Deze webinar gaat over de vraag hoe we als onderwijsorganisatie alle studenten bij het onderwijs kunnen betrekken. Ook degenen die doorgaans over het hoofd worden gezien.

De Haagse Hogeschool is penvoerder van het Erasmus+ -project #Multinclude. In dit project werken zeven internationale partners samen. Het doel van het Multinclude project is het vinden van goede voorbeelden van inclusie in het onderwijs en het bouwen van een community of practice van toegewijde professionals, die werken aan schoolvoorzieningen die alle studenten in staat stellen zich optimaal te ontwikkelen in een veilige leeromgeving. Dit om een toegewijde ‘lifelong learners’ te kunnen worden, hun middelbare school af te ronden en door te gaan naar tertiair onderwijs.

70 internationale, goede voorbeelden van inclusief onderwijs zijn inmiddels gedetecteerd, beschreven en onderzocht door het Erasmus+ -project #Multinclude. De resultaten worden gedeeld door middel van verschillende activiteiten, waaronder een reeks webinars, die door de partners worden georganiseerd.

Ga voor meer informatie en aanmelden naar Multinclude.eu.