De WHW in de toekomst: brainstorm over de toekomst van beleid en recht voor hoger onderwijs en wetenschap

Hoofdvestiging De Haagse Hogeschool

In het kort

Datum:

18 juni 2019

Tijd:

13:30 - 18:00

Locatie:

Hoofdvestiging, aula

Op 18 juni organiseert de NVOR kerngroep Hogeronderwijsrecht op De Haagse Hogeschool een Minicon – Brainstorm over de toekomst van beleid en recht voor hoger onderwijs en wetenschap.

In 2018-2019 geldt de WHW 25 jaar. Hij is in die tijd niet ongeschonden uit de strijd gekomen, maar zal nog jaren meegaan. Of breekt toch langzaam het moment aan dat wij het geheel van het in de wet neergelegde beleid eens in breder perspectief opnieuw doordenken en niet alleen in het kader van wetsontwerpen met een beperkt domein? Dit laatste doen wij op 18 juni: met ervaring, vanuit het heden, met het oog op de toekomst.

In vier korte colleges leggen de inleiders hun perspectieven op tafel. Na de netwerk-pauze is er uitgebreid tijd voor vragen en zaaldiscussie onder geserreerd neutrale doch inhoudelijke leiding van Staatsraad en hoogleraar Ben Vermeulen, en reageren de panelleleden ondertussen ook op elkaar. Geen onderwerp zal worden geschuwd.

Minister Ingrid van Engelshoven geeft haar visie op toekomstige ontwikkeling van de wet- en regelgeving voor hoger onderwijs en wetenschap. Zij kijkt vooruit aan de hand de onderwerpen van de Strategische Agenda van de regering die zij met haar ministerie aan het schrijven is.

Erica Schaper, vanuit de sector hogescholen, maar niet als hun vertegenwoordiger, stelt de vraag centraal hoe in de regelgeving moet worden omgegaan met het internationale karakter van een hogeronderwijsinstelling die tegelijkertijd een sterke regionale inbedding behoudt.

Carel Stolker vraagt zich af in hoeverre er nog behoefte is aan een WHW. Hij gaat onder meer in op de vraag wat aan het besturingsmodel moet veranderen om ho-instellingen toekomstbestendig te maken en of “de opleiding” daarin nog wel zo centraal moet staan.

Peter Kwikkers, destijds projectleider regelgeving, rekent onder het motto “Dit Is Geen Droom” aan de hand van koersbepalende suggesties af met het subsidiariteitsbeginsel dat hoger onderwijs en wetenschap belast maar niet vooruit helpt. Helpen de andere inleiders of de zaal hem uit zijn droom?

Kijk voor het programma en aanmelden op de NVOR agenda.