Promotie: The development of the Athletic Skills Track

motoriektest kinderen

In het kort

Datum:

25 juni 2019

Tijd:

13:45 - 14:45

Locatie:

Hoofdvestiging VU Amsterdam

Voertaal:

Nederlands

De Athletic Skills Track (AST), een nieuw ontwikkelde motoriektest, voldoet aan de wetenschappelijke eisen van een betrouwbaar en valide meetinstrument om de motorische vaardigheden van kinderen tijdens de gymles te meten. Met de nieuwe test is het mogelijk om de motorische vaardigheid van één hele klas kinderen (4- tot 12-jaar) te kunnen vaststellen in 1 gymles.

Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Joris Hoeboer die de Athletic Skills Track heeft ontwikkeld. Het onderzoek is een samenwerking tussen De Haagse Hogeschool en de Vrije Universiteit Amsterdam en heeft inmiddels geleid tot de invoering van de test onder de naam MQ Scan op meer dan 500 scholen in Nederland waarbij jaarlijks meer dan 60.000 kinderen worden gemeten.

Kinderen zijn motorisch minder vaardig dan vroeger. Gymleraren erkennen dit probleem en zoeken naar mogelijkheden om de motorische vaardigheid van kinderen te verbeteren. Hiervoor is het nodig de motorische vaardigheid van kinderen te volgen in de dagelijkse praktijk van de lichamelijke opvoeding. Hoeboer: “De beschikbare meetinstrumenten zijn echter niet praktisch toepasbaar. Ze zijn tijdrovend, aangezien het minstens 20 minuten duurt om één individueel kind te meten en niet gericht op het meten in de context van de gymles. Deze tekortkomingen lijken de reden te zijn dat veel gymleraren momenteel geen gebruik maken van motoriektesten.”

Daarom ontwikkelde Joris Hoeboer een betrouwbare, valide en praktisch toepasbare motoriektest die past binnen de context van de gymles. Daarnaast onderzocht Hoeboer ook de praktische toepasbaarheid vanuit het perspectief van de gymdocent en de beleving van de gemeten kinderen nader bekeken om vanuit meerdere invalshoeken het nieuwe meetinstrument te evalueren.

Meer informatie over het proefschrift in DARE