Intreerede Sander Mertens - lector Energy in Transition

intreerede Sander Mertens

In het kort

Datum:

16 oktober 2019

Tijd:

13:00 - 18:00

Locatie:

Aula, De Haagse Hogeschool

Sander Mertens is sinds 1 augustus 2018 lector Energy in Transition aan De Haagse Hogeschool. Op woensdag 16 oktober 2019 houdt hij zijn intreerede “Back to the Future”.

De intreerede is de officiële bekendmaking van de onderzoeksfocus van het lectoraat Energy in Transition, waaraan Sander samen met zijn docentonderzoekers wil werken. Het is ons een groot genoegen u hierbij uit te nodigen voor zijn intreerede en het bijbehorende symposium.

De transitie van fossiele energie naar duurzame energie is cruciaal voor het voortbestaan van de wereld. Hoe gaan we in onze energie voorzien? Hoe vinden we onze weg in het woud aan oplossingen? Die vinden we door een uitstapje naar de toekomst. In die toekomst zijn we met zoveel mensen dat alles op duurzame energie moet werken.

Met dat inzicht moeten we nu slimme keuzes maken. Die keuzes zullen tijdens de intreerede en het voorafgaande symposium belicht worden. Over 10 jaar zullen we dan zien hoe we teruggaan in de toekomst die we nu samen hebben bedacht.

Reist u met ons mee “Back to the Future”?

Programma

13.00 – 13.25 uur   
Inloop en expositie onderzoeksprojecten
13.25 – 13.30 uur   Opening door Nellie van de Griend,
faculteitsdirecteur Technologie, Innovatie & Samenleving
13.30 – 13.45 uur   Inleiding door Leonard Geluk, voorzitter College van Bestuur
13.45 – 15.00 uur   Symposium met de volgende onderwerpen en sprekers:

● ‘Smart Grids – essentiële pijler onder een duurzaam energiesysteem’
door prof. dr. ir. Han Slootweg, Directeur Assetmanagement bij Enexis en
deeltijdhoogleraar in Smart Grids bij de onderzoeksgroep Electrical Energy
Systems aan de TU Eindhoven

● ‘Waterstof, een onmisbare energiedrager in een duurzaam energiesysteem’
door prof. dr. Ad van Wijk, deeltijdprofessor Future Energy Systems aan
de TU Delft

● ‘DC-netten, regeling van energiestromen’
door dr. ir. Peter van Duijsen, CEO van Simulation Research
(Caspoc simulatiesoftware)

● ‘Collectieve warmte, met nieuw perspectief’
door drs. ing. Ewout Hekhuizen, Program Manager Business Development
bij Dunea
15.00 – 15.30 uur   Paneldiscussie tussen sprekers en publiek met als onderwerp ‘Zonder SMCG wordt
de energietransitie lastig’
15.30 – 16.00 uur   Pauze en expositie onderzoeksprojecten
16.00 – 16.45 uur   Intreerede
16.45 – 18.15 uur   Receptie en expositie onderzoeksprojecten

 

U bent van harte uitgenodigd om het symposium en de intreerede van Sander Mertens

bij te wonen. Meld u nu aan via deze link. Aanmelden kan tot en met 11 oktober 2019.
We zien u graag op 16 oktober!

Met vriendelijke groet,

College van Bestuur,
De Haagse Hogeschool