Onderzoekslunch: #Multinclude | Routes naar succes in het Hoger Onderwijs

onderzoekslunch-multinclude-banner

In het kort

Datum:

16 december 2019

Tijd:

12:30 - 13:30

Locatie:

Hoofdvestiging, Innovation Playground

Routes naar succes in het Hoger Onderwijs: wat hebben de meer dan 70 good practices van inclusief onderwijs van het #Multinclude-project ons te melden?

Interactieve lezing door Edward van Os, senior onderzoeker inclusive education, georganiseerd door Centre of Expertise Global & Inclusive Learning.

#Multinclude is een Erasmus+ project waarin good practices op het gebied van inclusief onderwijs worden gedetecteerd, beschreven en geanalyseerd. Dit gebeurt binnen een consortium van zeven internationale partners.
Tijdens deze presentatie zullen de volgende vragen worden aangestipt: wat maakt deze initiatieven succesvol? Welke lessen hebben we kunnen trekken uit onze activiteiten, vanuit het perspectief van ons consortium en het onderwijsveld? Kan De Haagse Hogeschool het verschil maken in de regio, door haar kennis te delen in samenspel met scholen uit de hele onderwijsketen? 

Over de spreker
Edward van Os, is senior-onderzoeker Inclusive Education. Het lectoraat Inclusive Education legt zich toe op actiegericht onderzoek om De Haagse Hogeschool te helpen zich te ontwikkelen tot een onderwijsinstelling waar iedereen zich welkom en opgenomen voelt en ondersteund wordt om zijn of haar potentieel op onderwijsgebied optimaal te kunnen ontplooien.

Voertaal: Nederlands
Meer informatie: Centre of Expertise Global & Inclusive Learning, Jolanda van der Toorn