Onderzoekslunch: Creatieve onderzoekstechnieken

creatief

In het kort

Datum:

2 maart 2020

Tijd:

12:30 - 13:30

Locatie:

Hoofdvestiging, Innovation Playground

Interactieve lezing door Sylvia Schipper en Gitte Kloek, onderzoekers verbonden aan het lectoraat Gezonde Leefstijl in een Stimulerende Omgeving. Georganiseerd door Kenniscentrum Health Innovation.

Creatieve onderzoekstechnieken: contextmapping en storytelling


Zorgprofessionals, zoals fysiotherapeuten, hebben moeite om hun cliënten na de behandeling tot duurzaam gezond beweeggedrag te verleiden. In een gezamenlijk onderzoeksproject van de Hogeschool Leiden, Hogeschool Rotterdam en de Haagse onderzoeken wij hoe we professionals hierbij kunnen ondersteunen. We maken gebruik van creatieve onderzoekstechnieken om tot gebruikersgerichte oplossingen te komen. In de lezing laten we zien hoe deze technieken werken en wat ze opleveren.

nl
Gitte Kloek

Gitte Kloek is onderzoeker bij het lectoraat Gezonde Leefstijl in een Stimulerende Omgeving en docent bij de Faculteit GVS. Zij houdt zich bezig met het ontwikkelen, evalueren en implementeren van interventies die gezond eten en bewegen bevorderen. Als docent is Gitte betrokken bij de flexibele deeltijdopleiding en verzorgt zij modulen die gericht zijn op het ontwikkelen van gezondheidsbevorderende interventies.

Sylvia Schipper is onderzoeker bij het lectoraat Gezonde Leefstijl in een Stimulerende Omgeving en docent Industrieel Product Ontwerp bij de Faculteit TIS.

12:00 – 12:30 inloop & lunch
12:30 – 13:30  Lezing & discussie

De voertaal van deze bijeenkomst is Nederlands en iedereen is welkom! 

Neem voor meer informatie contact op met Bregje Thomassen, Programmacoördinator Kenniscentrum Health Innovation bij De Haagse Hogeschool