Onderzoekslunch: Iedereen praat mee over de wijkagenda!

wijkagenda

In het kort

Datum:

9 maart 2020

Tijd:

12:30 - 13:30

Locatie:

Hoofdvestiging, Innovation Playground

Interactieve lezing door Jos van Leeuwen lector Civic Technology en Arnold Quanjer docent CMD, georganiseerd door Kenniscentrum Governance of Urban Transitions.

Een agenda voor de wijk: wat zijn de belangrijkste zaken die in jouw wijk moeten worden aangepakt?
Welke kansen en uitdagingen liggen er, welke verbeteringen zijn nodig en welke problemen moeten worden opgelost?

De gemeente Den Haag wil in elke wijk samen met de bewoners zo’n wijkagenda gaan opstellen. Maar hoe organiseer je dit proces? We gaan tijdens deze onderzoekslunch samen onderzoeken hoe zoveel mogelijk bewoners kunnen meepraten, op hun eigen wijze kunnen meedoen, hoe van ideetjes en klachten tot een visie te komen, en op welke manier de dialoog daarover gevoerd kan worden, in buurthuizen èn online.
We beginnen met een vraag in man-bijt-hond-stijl: wanneer heeft u voor het laatst geparticipeerd?

Het lectoraat Civic Technology ontwikkelt kennis over het ontwerpen en inzetten van interactieve technologie die constructief bijdraagt aan de samenleving, op gebieden als democratie, burgerparticipatie, smart city ontwikkeling, community-building en sociale media.

nl
Jos van Leeuwen

Jos van Leeuwen studeerde af in Bouwinformatica aan de Technische Universiteit Eindhoven. Na zijn studie werkte hij parttime in de software-industrie en aan zijn promotieonderzoek bij de TU Eindhoven, waar hij daarna als universitair hoofddocent onderzoek deed en verantwoordelijk was voor de masteropleiding Design & Decision Support Systems. Sinds 2011 werkt Jos bij De Haagse Hogeschool, in de faculteit IT & Design, initieel als hoofddocent in de opleiding Communication & Multimedia Design. Sinds mei 2019 is hij Lector Civic Technology.

Arnold Jan Quanjer werkt als hogeschooldocent en onderzoeker bij de opleiding Communicatie en Multimedia Design. Hij heeft een uitgebreide ervaring als UX Designer in het commerciële en bestuurlijke veld. Hij werd opgeleid als UX Designer aan de Hogeschool Van Kunsten Utrecht en behaalde een master in Media Technology aan de Leidse Universiteit.


De voertaal van deze bijeenkomst is Nederlands/ Engels en iedereen is welkom! 
Meer informatie: Rachel Barrett