The Big Conversation “Wereldburgerschap en Internationalisering in crisistijden: op weg naar een nieuwe werkelijkheid?”

Big conversation

In het kort

Datum:

9 april 2020

Tijd:

15:00 - 16:00

Locatie:

Online meeting


Neem deel aan de Big Conversation op De Haagse Hogeschool, een serie discussies waarin we gezamenlijk in gesprek gaan over de grote Haagse thema’s die ons onderwijs kleuren. In de eerste online Big Conversation op donderdag 9 april van 15.00-16.00 uur bespreken Jos Beelen (lector Global Learning) en Laurence Guérin (lector Wereldburgerschap) de verbinding tussen internationalisering en wereldburgerschap voor en tijdens de coronacrisis. Heeft deze mondiale crisis ons in één klap een digitale onderwijsrevolutie gebracht die ons wereldwijd verbindt, of heeft de crisis ons juist uit elkaar gedreven? Ook poneren Laurence en Jos stellingen over de situatie na de crisis en roepen de deelnemers op om daarop te reageren.  Meld je aan via deze aanmeldformulier.


De Big Conversation is een activiteit van het WIN Lab, een nieuw initiatief waar expertise op WIN toegankelijk wordt gemaakt voor iedereen. Hierin werken Team Wereldburgerschap & Internationalisering samen met het Centre of Expertise Global & Inclusive Learning.