Bijeenkomst ‘Zoeken naar een nieuwe urban governance’

Zoeken naar een nieuwe urban governance

In het kort

Datum:

24 september 2020

Tijd:

15:00 - 17:15

Locatie:

Hogeschool Inholland

Veel maatschappelijke vraagstukken in stad en wijk kunnen alleen worden opgelost door een samenwerking tussen diverse partijen. Hoe geef je dit samenwerkinsgproces echter vorm? Hoe ziet een speelveld eruit waarin samenwerkingsverbanden kunnen gedijen? En welke vormen van sturing bieden voldoende ruimte aan de inbreng van alle stakeholders?

Deze en andere vragen staan centraal tijdens de bijeenkomst op 24 september van Platform Stad en Wijk waarin we de kennis van lectoraten combineren met de discussies binnen universiteiten over kritische bestuurskunde.

Sprekers

  • Robert Duiveman, senioronderzoeker lectoraat Public Governance, De Haagse Hogeschool
  • Hans Joosse-Bil, promovendus, Erasmus Universiteit Rotterdam
  • Robert van Putten,  senioronderzoeker lectoraat Bezieling en Professionaliteit, Christelijke Hogeschool Ede
  • Willem Trommel, hoogleraar Bestuur en Beleid, Vrije Universiteit Amsterdam
  • Guido Walraven, lector Dynamiek van de Stad, Hogeschool Inholland
  • Eelco van Wijk, senioronderzoeker Speerpunt Urban Management, Hogeschool van Amsterdam

Aanmelden

Toegang is gratis. U dient zich echter wel aan te melden door middel van een formulier.
Kijk op de website Platform Stad en Wijk voor meer informatie.