Onderwijs en inclusie: presentatie Global Education Monitoring Report

unesco event

In het kort

Datum:

15 oktober 2020

Tijd:

10:00 - 11:30

Locatie:

online evenement

Wat zijn de mondiale trends op het gebied van inclusief onderwijs? En wat zijn de gevolgen van de coronacrisis op dat gebied? Hoe hebben docenten, bestuurders en studenten in Nederland de afgelopen maanden het onderwijs ervaren en welke vraagstukken rond inclusie hebben zich voorgedaan?

De Nederlandse Unesco Commissie en het Kenniscentrum Global and Inclusive Education organiseren de Nederlandse lancering van het Global Education Monitoring Report, en koppelen daarin het mondiale perspectief aan het Nederlandse.

Stand van zaken in het onderwijs

In het Global Education Monitoring Report brengt Unesco ieder jaar verslag uit van de stand van zaken in het onderwijs in de hele wereld. Zij doet dat als verantwoordelijke VN-organisatie voor doel 4 van de Sustainable Development Goals: het bereiken van gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en een leven lang leren voor iedereen. Dit jaar heeft het rapport als overkoepelend thema onderwijs en inclusie. Extra actueel gezien de schoolsluitingen en de overstap naar grotendeels digitaal onderwijs door de mondiale COVID-19 crisis.

Met als sprekers onder andere:

  • Kathleen Ferrier, voorzitter Nederlandse Unesco Commissie

  • Rajash Rawal, lid College van Bestuur, De Haagse Hogeschool

  • Jos Beelen, lector Global Learning, De Haagse Hogeschool

  • Anna D'Addio, senior policy analist Global Education Monitoring Report

  • Mary Tupan, directeur Echo, expertisecentrum diversiteitsbeleid

  • Rick Wolff, onderzoeker RISBO

  • Rishainy Bomberg en Said Touhami, Unesco Jongerencommissie en studenten De Haagse Hogeschool

Programma

10.00 uur   Opening door Kathleen Ferrier, Rajash Rawal en Wâtte Zijlstra

10.10 uur   Video van studenten van De Haagse Hogeschool: ervaringen met inclusie

10.15 uur   Presentatie GEM-rapport door Anna D'Addio, senior policy analist Global Education Monitoring Report, Unesco

10.30 uur   Reacties op het rapport en een korte toelichting op een onderzoek naar de ervaringen van docenten tijdens de schoolsluitingen. Wat betekenen de wereldwijde ontwikkelingen voor Nederland en jouw context, welke zijn herkenbaar en moeten we adresseren? Welke vraag roept het rapport bij je op?

11.10 uur   Gelegenheid tot het stellen van vragen

11.30 uur   Afsluiting

Aanmelden

Dit evenement vindt online plaats. De voertaal is Engels. 

Aanmelden kan via het aanmeldformulier.

Bekijk hier de Engelstalige uitnodiging (pdf)