Webinar Kennisdeling Randstad-hogescholen: onlineonderwijs & inclusie tijdens en na COVID-19

W2010 0174 Project Publiciteit event KC GIL UNesco - post onderzoek

In het kort

Datum:

19 november 2020

Tijd:

15:30 - 17:00

Locatie:

Online

Nieuw onderzoek onder docenten van Rick Wolff (Risbo) en Wâtte Zijlstra (Kenniscentrum Global & Inclusive Learning) wijst uit dat een groot deel van de docenten het moeilijk vindt om alle studenten te bereiken tijdens het onlineonderwijs en te achterhalen of zij de lesstof daadwerkelijk begrijpen. Tegelijk toont het onderzoek aan dat de ervaren sense of belonging van docenten bij de opleiding, de studenten en het instituut van invloed is op de inclusiviteit van het onderwijs.

Wat is succesvol?
Waar bijna iedereen het over eens is dat de huidige crisis de ongelijkheden tussen studenten groter maakt. Wat voorheen onzichtbaar bleef, komt nu aan het licht. We worden ons nog meer bewust dat investeren in inclusie binnen het onderwijs noodzakelijk is. Maar welke investeringen zijn nodig? Moeten we beginnen bij de sense of belonging van docenten? En wat is al succesvol? 

Uitwisselen
Voor antwoord op deze vragen, starten De Haagse is samenwerking met de andere hogescholen uit de Randstad, met het uitwisselen van succesvolle en niet-succesvolle onderwijservaringen tijdens de afgelopen periode waarin we bijna volledig overgeschakeld zijn naar online onderwijs. Het eerste webinar wordt gehouden op 19 november.
 
Programma 
15.30    Introductie en toelichting programma door Margot Pluijter (Hogeschool Rotterdam) 
15.35    Presentatie onderzoeksresultaten door Rick Wolff en Wâtte Zijlstra over het belang van sense of beloning onder docenten en studenten in tijden van COVID-19 
15.50    Q&A 
16.00    Delen ervaringen in break-out groepen 
16.50    Wrap up: ideeën en inzichten 
 
De ideeën en inzichten worden verzameld en na het event via de mail aan alle deelnemers verstuurd.
 
Aanmelden
Je bent van harte uitgenodigd deel te nemen en je ervaringen te delen. Je kunt je aanmelden door een e-mail te sturen naar inclusiviteit@hr.nl. Binnen 24 uur ontvang je een bevestiging. Bewaar deze mail en reserveer het webinar zelf in je agenda. Enkele dagen van tevoren ontvang je de definitieve uitnodiging met link. 
 
Deze online kennisdeling bijeenkomsten zullen driemaandelijks plaatsvinden om een voortdurende dialoog te realiseren over kansengelijkheid, inclusie en studentsucces binnen het onderwijs van onze hogescholen. De volgende bijeenkomsten zijn gepland op woensdag 3 maart 2021 en dinsdag 1 juni 2021, van 15.30 uur – 17.00 uur. Noteer deze alvast in je agenda.