Onderzoekslunch Haagse wijkprofessionals tussen Oud & Nieuw

onderzoekslunch

In het kort

Datum:

11 januari 2021

Tijd:

12:00 - 13:00

Locatie:

online omgeving

In Haagse wijken zetten opbouwwerkers zich van oudsher in voor kwetsbare groepen in de wijk en zij willen bewoners ondersteunen bij het vormgeven van een fijne leefomgeving. In Den Haag is recentelijk ook een nieuw type wijk-ambtenaar ontstaan: de community builder.

Deze professional is in dienst van de gemeente, werkt vanuit een integrale blik op de wijk en gaat primair uit van de wensen en mogelijkheden van de wijkbewoners en niet direct van de gemeentelijke planvorming.  Op verzoek van de gemeente Den Haag deed het lectoraat Grootstedelijke ontwikkeling van de Haagse Hogeschool onderzoek naar de community builders.

Hoe gaan deze Haagse wijkprofessionals effectief aan de slag? Hoe bieden de professionals gezamenlijk een goede ondersteuning aan bewonersgroepen in de wijk? En wat zijn de breder ontwikkelingen in het beroepenveld rond samenlevingsopbouw?

Op basis van de rapporten “Ode aan de opbouwwerker” (Marianne Ardewijn) en “Van niemand en van iedereen: community builders in Haagse wijken” (Wim Burggraaff en Vincent Smit) gaan we tijdens deze onderzoekslunch in gesprek. Betrokken Haagse wijkprofessionals praten mee en Movisie (landelijk kennisinstituut voor een samenhangende aanpak van sociale vraagstukken) geeft een reflectie op de ontwikkelingen in Den Haag.

Pak je broodje, schenk je beker in – en doe mee aan deze onderzoekslunch!

Voor meer informatie en een uitnodiging via MS Teams email naar Rachel Barrett.