Beyond Global Citizenship, Living and working in the Global Village - intreerede lector Laurence Guérin

Laurence Guerin

In het kort

Datum:

18 februari 2021

Tijd:

13:30 - 14:45

Locatie:

Online

Op donderdag 18 februari 2021 houdt Laurence Guérin haar intreerede ‘Beyond Global Citizenship: working and living in the global village’. Laurence is sinds 1 maart 2019 lector Wereldburgerschap aan De Haagse Hogeschool. We nodigen u van harte uit om de intreerede bij te wonen.

Intreerede 

Wereldburgerschap wordt vaak eenzijdig gedefinieerd, ook in ons onderwijskader. Deze eenzijdigheid leidt tot reductionisme van wat wereldburgerschap is en van de potentie ervan. Tijdens de rede presenteert Laurence samen met haar kenniskringleden het onderzoeksprogramma van het lectoraat, dat gebaseerd is op de volgende uitgangspunten: 

  1. Recht doen aan wereldburgerschap als omstreden concept;
  2. Verduidelijken van de functie van wereldburgerschap in de beroepscontext 
  3. Benadrukken van participatie en rechten als kenmerken van wereldburgerschap 

We bespreken de implicaties van deze drie uitgangspunten voor De Haagse Hogeschool op klas, curriculum en organisatie niveau. Naast alle kenniskringleden komen ook studenten aan het woord. 

U kunt zich hier aanmelden voor de intreerede. 

Na aanmelding ontvangt u kort voor 18 februari een link naar dit evenement.