Online onderzoekslezing: “Van geldwolf naar rentmeester"

rentmeesterschap

In het kort

Datum:

15 maart 2021

Tijd:

12:30 - 13:30

Locatie:

Online Event

“Van geldwolf naar rentmeester: een vernieuwende basis voor maatschappelijk gedreven curriculumvernieuwing in het hbo-economieonderwijs”

Georganiseerd door:       Kenniscentrum Digital Operations & Finance
Gepresenteerd door:       Theo de Joode, 
lectoraat Change Management

In veel economische opleidingen en bedrijven werkt het ‘homo economicus’-paradigma nog volop door. Inmiddels is een zoektocht gaande naar een alternatief, omdat dit oude paradigma heeft bijgedragen aan ecologische-, economische- en sociale crises.

Dit onderzoek beoogt het hbo-economieonderwijs beter aan te laten sluiten bij de sociale- en ecologische eisen die de samenleving van vandaag en morgen stelt aan het bedrijfsleven. Voor dit doel wordt de (meer)waarde van het begrip rentmeesterschap onderzocht als alternatief voor een economie waarin alles draait om maximalisatie van eigenbelang.

De dimensies ‘tijd’ en ‘focus’ staan hierbij centraal. Het centraal stellen van rentmeesterschap kan bijvoorbeeld misschien leiden tot het op een andere manier betrekken van de omgeving bij bedrijven en tot een andere formulering van het begrip strategisch management. En wat geeft rentmeesterschap aan over het centraal stellen van de prestaties van bedrijven, afdelingen en werknemers en de beheersbaarheid ervan? Het kan bijvoorbeeld leiden tot een andere opvatting van het begrip ‘control’.

Benieuwd hoe Theo tot dit onderwerp is gekomen, wat nog meer centraal staat in het onderzoek en wat uw bijdrage zou kunnen zijn aan het onderzoek? Sluit dan op maandag 15 maart digitaal aan.

Voertaal: Nederlands

Click here to join the meeting

Tot dan!

Vriendelijke groet, 

Kenniscentrum Digital Operations & Finance