Symposium De Haagse Hogeschool i.s.m. NVP Netwerk voor HR-Professionals

In het kort

Datum:

17 maart 2021

Tijd:

15:00 - 17:00

Locatie:

Online

Een sterke verbinding tussen onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk is waar De Haagse Hogeschool als netwerk-hogeschool voor staat. De opleiding HRM organiseert daarom jaarlijks een event waar studenten, docenten en relaties uit de praktijk elkaar ontmoeten op vernieuwende en maatschappelijk relevante thema’s.

Deze bijeenkomst zal online plaatsvinden. Klik hier om je aan te melden

‘Hoe thuiswerken de bedrijfscultuur bedreigt en wat we daaraan kunnen doen’

'Vanwege Corona is thuiswerken inmiddels voor veel medewerkers de dagelijkse realiteit geworden. Dit brengt organisatievraagstukken met zich mee waaronder de impact van thuiswerken op de bedrijfscultuur. De risico’s hiervan zijn groot. Het kan leiden tot meer stress, minder creativiteit en integriteitsrisico’s. Bovendien leidt dit tot een flinke toename van de kosten voor de organisatie. Uit onderzoek van PwC blijkt dat de kosten voor organisaties in Nederland kunnen oplopen tot maar liefst anderhalf miljard euro! Organisaties kunnen dit echter wel degelijk aanpakken.’ aldus PwC-consultants Wendy van Tol, Stijn van Driessen en Yoran van Dam.

Directe besparingen door thuiswerken maar de kosten komen later

Eerder publiceerde PwC een onderzoek waaruit blijkt dat de opbrengsten (kostenbesparingen) van thuiswerken voor de samenleving en organisaties groot zijn en al op de korte termijn zichtbaar zijn. Uit een vervolgonderzoek blijkt dat de kosten die voortkomen uit de ‘zachte’ organisatieaspecten, zoals de ongewenste verandering van de bedrijfscultuur, pas op langere termijn ontstaan. Deze kosten kunnen aanzienlijk zijn en komen voornamelijk terecht bij organisaties.

Bedrijfscultuur bepaalt succes van een organisatie

Waar komen deze kosten vandaan? Het succes van een organisatie is dikwijls gekoppeld aan de bedrijfscultuur, die zich o.a. manifesteert in ongeschreven regels en de (on)bewuste ontmoetingen tussen werknemers. Juist deze interacties brengen voor een groot deel de bedrijfscultuur tot leven en creëren meerwaarde in de samenwerking. De omgeving waarin je de meeste tijd doorbrengt, heeft invloed op je gedrag, overtuigingen en waarden. Die is verschoven van de werksituatie naar een omgeving gedomineerd door je partner, huisgenoten of vooral jezelf als je alleen woont. De onbewuste cultuurnorm verwatert. Dit heeft op lange termijn negatieve gevolgen en zorgt voor bedrijfsrisico’s, zoals minder samenwerking en creativiteit, minder betrokkenheid en werkplezier met als gevolg isolatie, stress en zelfs burn-out. In deze periode, waarin veel mensen elkaar vooral digitaal zien en spreken, kunnen werkgevers echter wel degelijk maatregelen nemen om de risico’s van thuiswerken, en dus ook de kosten, te verminderen.

In het eerste deel van dit symposium brengen Yoran van Dam en Stijn Driessen op de oorzaken, gevolgen en kosten van de veranderende bedrijfscultuur in beeld en nemen ons interactief mee met waardevolle inzichten en suggesties die we concreet in organisaties kunnen toepassen.

Casus PwC

Ook PwC heeft als organisatie te maken met de gevolgen van thuiswerken. Waar de consultants vóór de crisis hun dienstverlening vooral op locatie van de klant of soms op kantoor van PwC deden, gebeurt dit nu voornamelijk vanuit huis. Maar wat betekent dit nieuwe normaal op lange termijn voor de medewerkers van PwC?

Ook PwC onderkent de gevolgen van deze crisis voor de bedrijfscultuur, medewerkers, infrastructuur en kosten. Hoe gaat PwC om met de ‘zachte’ factoren als samenwerking, motivatie, ziekteverzuim en stress? Welke aanpak heeft PwC gekozen en wat heeft PwC geleerd van de afgelopen periode? En wat kunnen wij leren van deze aanpak zodat we dit kunnen toepassen in onze eigen organisatie?

In het tweede deel van het symposium deelt Olivier van Urk, Directeur HRM bij PwC zijn ervaringen met ons over het managen van deze crisis en geeft een toelichting op de concrete aanpak van ‘employee well being’ binnen PwC.
HHs_HRM_Symposium _2021

 Vanaf 15.00

 Digitale ontvangst

 15.15

 Welkom

 Inleiding door Digna Rinck en Manolis Mavromatis 
 senior docenten HRM, De Haagse Hogeschool.

 15.30

 Eerste deel van het symposium

 Yoran van Dam en Stijn van Driessen, beide senior
 consultant bij PWC, brengen de risico’s van thuiswerken
 op de bedrijfscultuur in beeld en gaan met ons in
 discussie over mogelijke oplossingen.

 16.15

 Tweede deel van het symposium

 Olivier van Urk, directeur HRM bij PwC, deelt zijn
 ervaringen over de aanpak van PwC in deze crisis.

 17.00

 Einde symposium 

Locatie

Deze bijeenkomst zal online plaatsvinden. Klik hier om je aan te melden.

Sprekers

Stijn van Driessen

Stijn van DriessenStijn is 3 jaar werkzaam bij PwC en heeft een achtergrond in Bedrijfskunde, met name op het gebied van Change Management. Hij heeft een grote interesse in team- en organisatiedynamiek en samen met zijn achtergrond brengt dit hem ertoe om zich te focussen op het menselijke aspect binnen organisaties waarbij hij zich bezighoudt met onderwerpen als teamdynamiek, teamontwikkeling, organisatieontwerp, communicatie en cultuur.

Yoran van Dam

Yoran van DamYoran is 4 jaar werkzaam bij PwC en heeft een achtergrond in de Sociale- & Organisatiepsychologie. Hij heeft een natuurlijke interesse voor menselijk gedrag en hoe zich dat vertaalt in team- en organisatiegedrag. Zijn natuurlijke interesse en achtergrond in de Psychologie brengt hem ertoe zich bij PwC te focussen op Change Management, Team- en Organisatieontwikkeling en Cultuur.

Olivier van Urk

Olivier van UrkOlivier (45), Director Human Capital PwC NL, studeerde Bedrijfskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen en is werkzaam geweest in diverse HR rollen bij Tata Steel, Pon Holdings en C.H. Robinson voordat hij eind 2019 in dienst trad bij PwC NL.

Digna Rinck en Manolis Mavromatis 

Digna en Manolis, beide senior docenten aan de opleiding HRM van De Haagse Hogeschool, zijn jullie hosts voor dit event.
Digna Rinck Manolis Mavromatis

Meer informatie

Voor informatie over het symposium kun je contact opnemen met symposiumHRM@hhs.nl