Democratisering in het onderwijs en op scholen: student voice

student-voice

In het kort

Datum:

14 oktober 2021

Tijd:

15:30 - 16:30

Locatie:

Online


De VO-raad organiseert 14 oktober een BurgerschapsBorrel met associate lector Wereldburgerschap en programmaleider onderzoek 'Student Voice' Carien Verhoeff en Barbra Bos, docent Pabo en docent-onderzoeker ‘Student Voice’. 

'Ik doe mee, maar hoor je me eigenlijk wel?' Volgens het Kinderrechtenverdrag hebben kinderen recht op goed onderwijs en recht op medezeggenschap en vrijheid van meningsvorming en meningsuiting. Deze twee rechten samen roepen de vraag op wat leerlingen eigenlijk te vertellen hebben over hun onderwijs. Hoe kan het onderwijs zich op dit punt verbeteren? En wat hebben leerlingen nodig om meer en beter gebruik te maken van hun rechten? Over het belang van leerlingparticipatie op klas-, curriculum en organisatieniveau. 

Doelgroep: bestuurders, schoolleiders, leraren en burgerschapscoördinatoren vo en po.