Seminar Accounting & Control en duurzame businessmodellen

integrated reporting

In het kort

Datum:

25 november 2021

Tijd:

12:30 - 17:00

Locatie:

Innovation Playground, Den Haag

Egbert Willekes, onderzoeker bij het lectoraat New Finance, doet promotieonderzoek naar sturen op meervoudige waardecreatie (duurzaamheid) met name vanuit een accounting & control perspectief. Het betreft een kwalitatief onderzoek, vooral gericht op kennis in de praktijk op dit onderwerp.

In een eerste studie hebben is onderzocht of bestaande “klassieke” accountingconcepten bruikbaar zijn om te sturen op meervoudige waardecreatie. Tijdens de tweede praktijkstudie is bij twintig koplopers op het gebied van duurzaamheid onderzocht hoe deze bedrijven organisatorisch sturen op meervoudige waardecreatie. In deze studie kwam onder andere naar voren dat de rol van accounting & control in dit kader in veel gevallen marginaal is, terwijl een groot deel van de geïnterviewden aangeeft dat accounting & control hier wel een belangrijke rol in zou kunnen of moeten spelen.

In de nu komende derde studie wordt daarom nader ingaan op de rol die accounting & control zou kunnen of moeten spelen bij het sturen op meervoudige waardecreatie en op welke wijze dat ingericht zou kunnen worden.

Hiervoor wordt o.a. ingezet op een focusgroep welke bestaat uit 4 professionals (op het gebied van finance, accounting & control en/of duurzaamheid), die onder leiding van een moderator discussiëren over dit onderwerp. In totaal worden 10 parallelle focusgroepen van een uur gefaciliteerd.

Mocht je interesse hebben mail dan naar Egbert Willekes: E.J.Willekes@hhs.nl