Symposium Cyber Resilience

Cyber Resilience

In het kort

Datum:

2 december 2021

Tijd:

12:00 - 17:00

Locatie:

Dutch Innovation Factory

- I.v.m. covid-maatregelen is dit symposium geannuleerd. Informatie over een nieuwe datum of vorm volgt. -

Dit najaar presenteert het Centre of Expertise Cyber Security zich aan externe partners, onderzoekers van kennisinstellingen, collega’s van De HHS en overige geïnteresseerden. Tijdens het symposium wordt teruggeblikt op mooie resultaten van ons kenniscentrum en kijken we vooruit naar nieuwe initiatieven. Daarnaast worden projecten van onze drie lectoraten en onze innovatieve labs gepresenteerd.

De missie van het Kenniscentrum Cyber Security is het versterken van de cyberveerkracht van publieke en private organisaties die zelf in mindere mate zijn toegerust op cyberdreigingen. Cyberveerkracht staat voor het vermogen van organisaties om cyberdreigingen te herkennen en hierop adequaat te reageren. Het bredere concept cyberveerkracht gaat ervan uit dat aanvallen onvermijdelijk zijn en dat het beperken van de impact bij een incident van  belang is. Een multidisciplinaire benadering van cyberveerkracht is daarom essentieel. Binnen het Centre of Expertise Cyber Security richten we ons daarom op de menselijke factoren, organisatie, en technische aspecten van cyberveerkracht en cybersecurity.

Keynote speakers en presentaties

De keynote speakers van deze dag zijn:
 • Dr. Melanie Rieback (CEO Radically Open Security):
  ‘Multidisciplinary Approaches for Cyberresilience’  
 • Drs. Roel van Rijsewijk (director of Cyber Defense Thales):
  Cyber Defense of Operational Technology. The problem is the foundation of the solution’

Daarnaast nemen onze onderzoekers u mee in de wereld van cyberweerbaarheid tijdens vijf korte presentaties van projecten. Het thema cyberweerbaarheid zal toegelicht worden vanuit het perspectief mens, organisatie en techniek vanuit de lectoraten van dr. Rutger Leukfeldt (lector Cyber Security in het mkb), dr. Mathias Björkqvist (lector Network & Systems Engineering Cyber Security) en dr. Marcel Spruit (Lector Cyber Security & Safety).

 1. Cyberweerbaarheid van mkb’ers tegen ransomware - Susanne van ’t Hoff-de Goede
 2. ROS2 Anomaly detection - Saman Barjas & Mathias Björkqvist
 3. Online Ads to Reduce DDoS Attacks - Asier Moneva Pardo
 4. Digitale Veiligheid in het Basisonderwijs - Marinus Maris
 5. Operatie: Dutch Joint Cyber Range - Daniel Meinsma
Melanie Rieback
   Roel van Rijsewijk    Rutger Leukfeldt
   Mathias Bjorkqvist
   Marcel Spruit

Vlnr: dr. Melanie Rieback, drs. Roel van Rijsewijk, dr. Rutger Leukfeldt, dr. Mathias Björkqvist, dr. Marcel Spruit 

Programma

12.00 – 13.00        Inloop en lunch
13.00 – 14.00        Welkom en keynote speakers
14.00 – 14.45        Pauze / Expositie projecten
14.45 – 16.00        Presentaties lectoraten
16.00 – 17.00        Borrel

Locatie

Het symposium vindt plaats in de Dutch Innovation Factory te Zoetermeer. Zie routebeschrijving  (NB: bij DIF is niet voorzien in parkeerruimte voor bezoekers, bekijk de alternatieven in de routebeschrijving). 

Dutch Innovation Factory
Bleiswijkseweg 37 A
2712 Zoetermeer

Bij de ingang zal uw QR-code (coronatoegangsbewijs) worden gescand.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via de button onder aan deze pagina.

Voor vragen kunt u terecht bij Maaike Vergeer, management assistente kenniscentrum Cyber Security: m.j.vergeer@hhs.nl.