Intreerede Steven van den Berg, lector Fotonica

Steven van den Berg

In het kort

Datum:

8 juni 2022

Tijd:

13:00 - 18:30

Locatie:

De Haagse Hogeschool

Steven van den Berg is sinds 1 januari 2021 lector Fotonica aan De Haagse Hogeschool. Op 8 juni 2022 houdt hij zijn intreerede ‘Fascinating Photonics’.

Fotonica - de technologie van licht - wordt ook wel de elektronica van de 21e eeuw genoemd en dat is niet zonder reden: het aantal toepassingen van fotonica is niet te tellen en met de verdergaande miniaturisering van optische technologie nemen de toepassingsmogelijkheden in hoog tempo toe. Als sleuteltechnologie speelt fotonica een belangrijke rol in de aanpak van grote maatschappelijke uitdagingen zoals op het gebied van energie en klimaat, gezondheid en duurzaamheid. Denk aan LED-verlichting voor energiebesparing, het meten van voedsel- of luchtkwaliteit met optische sensoren of het monitoren van constructies met speciale glasvezels.

Het lectoraat Fotonica wil een bijdrage leveren aan een gezonde en duurzame wereld door het toepasbaar maken van fotonicatechnologie in de praktijk. Tijdens zijn intreerede zal Steven uiteenzetten hoe en voor welke toepassingsgebieden hij zich hiervoor gaat inzetten met docentonderzoekers, studenten én in samenwerking met de beroepspraktijk. Wij hopen van harte u te kunnen verwelkomen en u mee te nemen in de fascinerende wereld van de fotonica.

Het lectoraat maakt deel uit van het kenniscentrum Digital Operations and Finance en valt onder de faculteit Technologie, Innovatie & Samenleving. De intreerede van Steven van den Berg wordt gecombineerd met die van Jenny Coenen, lector Smart Sustainable Manufacturing.

Programma

 13.00 – 14.00                                       Inloop en expositie onderzoeksprojecten van de lectoraten Fotonica en Smart Sustainable Manufacturing
 14:00 – 14:05  Opening door John Bolte, directeur kenniscentrum Digital Operations and Finance
 14.05 – 14.20  Introductie door Hans Camps, lid College van Bestuur
 14.20 – 14.45  Gastlezing door Mar van der Hoek, Photonics Innovator, VanderHoekPhotonics
 14.45 – 15.30  Intreerede Steven van den Berg, lector Fotonica
 15.30 – 16.00  Pauze en expositie onderzoeksprojecten
 16.00 – 16.25  Gastlezing Edwin Dertien, oprichter en robotontwerper bij Kunst- en techniekwerk, en universitair docent Universiteit Twente
 16.25 – 17.15  Intreerede Jenny Coenen, lector Smart Sustainable Manufacturing
 17.15 – 18.30  Borrel en expositie onderzoeksprojecten

 
Wij nodigen u van harte uit dit programma bij te wonen. U kunt zich nu via deze link aanmelden. Aanmelden kan t/m 2 juni. 

We zien u graag op 8 juni!