Kennisevent: Duurzaam handelen voor een circulaire bedrijfsvoering

afvalbakken

In het kort

Datum:

22 juni 2022

Tijd:

13:00 - 16:30

Locatie:

De Haagse Hogeschool – Verzamelpunt: Centrale Hal (Atrium)

De Rijksoverheid staat voor de grote uitdaging om vorm te geven aan een circulaire bedrijfsvoering. We gaan hierover graag in gesprek. Kom op 22 juni naar het Kennisevent ‘Denk groot, doe klein en duurzaam!’ en ontdek tijdens diverse workshops hoe je een circulaire bedrijfsvoering vormgeeft.

We streven naar ‘Nederland circulair’ in 2050. Maar hoe vertalen we deze ambitie naar concreet handelen op de werkvloer? Deze vraag stond centraal in een onderzoek dat Dienst Justitiële Inrichtingen, FM Haaglanden en het kenniscentrum Mission Zero van De Haagse Hogeschool de afgelopen twee jaar gezamenlijk hebben uitgevoerd. Doel van het onderzoek is om circulaire oplossingen te ontwerpen en duurzame handelingsperspectieven aan te reiken.

Inspirerende kennis en ervaringen

De opzet van de middag is om samen te ontdekken hoe we groot denken kunnen inzetten naar praktisch duurzaam handelen. In een aantal sessies gaan we aan de slag om praktisch handelen op diverse thema’s vorm te geven. Zo geven we een impuls te aan een circulaire bedrijfsvoering en een bewustere omgang met kostbare en schaarse grondstoffen.

Programma

Tijdens deze kennismiddag zijn er 8 workshops. 1 workshop plenair en 7 keuzesessies. Uitgangspunten voor de workshops zijn: 
  • De deelnemers willen duurzamer wil handelen, maar weten niet goed hoe;
  • Casussen moeten verbinding leggen tussen verschillende stafgebieden;
  • Deelnemers krijgen handvatten voor een circulaire bedrijfsvoering, zoals een manier om vanuit de 10 R-strategieën keuzes te maken.
  • Deelnemers experimenteren met morele oordelen en de grenzen aan vrijheid van gebruik van grondstoffen: wat willen we zelf doen, wat zouden we graag (ook aan onszelf) door beleid opgelegd zien?

Aanmelden & meer informatie

Interesse? Meld je hier aan voor het kennisevent op 22 juni.
Deelname is kosteloos.