Nieuws

Mondiaal bestuur vraagt om lokale invloed

Wereldwijde uitdagingen als klimaatverandering, de COVID-19-pandemie of internationale migratie vragen om effectief mondiaal bestuur. Het Kenniscentrum Global Governance wil met praktijkonderzoek de betrokkenheid en invloed van burgers en professionals bij internationale instituten als de Verenigde Naties en de Europese Unie versterken. “Voor het aanpakken van mondiale problemen heb je betrokkenheid op lokaal niveau nodig.”

global governance 1

“Wereldwijde problemen kunnen alleen opgelost worden met mondiaal bestuur. Maar met de steeds complexere en formele procedures en wet- en regelgeving staan veel burgers en professionals op afstand van mondiale instituten. Dat staat de uitvoer van het beleid in de weg”, aldus leading lector Barbara Warwas.

Ver weg

“Het beeld dat veel mensen hebben bij Global Governance zijn instituten gehuisvest in grote gebouwen en bevolkt door wereldleiders, diplomaten en lobbyisten. Plekken waar grote besluiten worden genomen en heel ver weg van hen vandaan zijn. Dat beeld van grijze mannen in pak is hardnekkig en deels misschien waar. Maar er zijn veel verborgen actoren die ook onderdeel zijn van mondiaal bestuur”, betoogt programmacoördinator Remmelt de Weerd.

Groot probleem

Grote instituten kunnen van alles bedenken, maar kunnen geen verandering teweegbrengen als burgers, bedrijven en lokale overheden de besluiten niet kunnen uitvoeren of deze zelfs helemaal niet steunen. “Neem het Klimaatakkoord van Parijs”, vervolgt Remmelt. “Dit akkoord kreeg de steun van de meeste VN-lidstaten en hun regeringsleiders. Maar die regeringsleiders en hun diplomaten zijn niet degene die het akkoord uiteindelijk uitvoeren. Dat zijn bedrijven, burgers en overheden op lokaal en regionaal niveau. Zij zijn daarmee belangrijke spelers in het mondiaal bestuur.”

Koe in het veld

Ook de steeds complexere besluitvormingsprocessen vergroten de afstand met de lokale praktijk. Zo ontstaat er mede door voortschrijdende globalisering naast de nationale macht, bestuurlijke macht op andere niveaus en tussen andere partijen. Barbara: “Neem de regelgeving rondom voedselveiligheid. De koe op het veld kent vele niveaus van regelgeving: internationale standaarden, Verenigde Naties, Europees, nationaal en lokaal.” Dat leidt tot verwarring, scepticisme en een dalend vertrouwen in mondiaal bestuur.

Te kleine stem

Op lokaal niveau hebben mensen vaak het gevoel geen grip te hebben op mondiaal bestuur. Remmelt: “People of global governance weten niet dat ze daadwerkelijke invloed kunnen hebben en denken dat hun stem te klein is. Maar dat is niet per definitie zo.” Vanuit het lectoraat United Nations Studies in Peace & Justice nam dit jaar een groep studenten van De Haagse deel aan het project UN75 Dialogues om jongerenbetrokkenheid bij de VN te versterken. De ontwikkelde methode die jongeren in direct contact met de VN bracht, kan in de toekomst opnieuw worden ingezet.

Missie

Het Kenniscentrum doet onderzoek en werkt aan projecten om betrokkenheid bij en toegang tot mondiaal bestuur te vergroten voor nieuwe en ondervertegenwoordigde groepen. Haar missie is om lokale overheden en het bedrijfsleven kennis en vaardigheden mee te geven om meer vat te krijgen op mondiaal beleid. Zo ontwikkelt het Kenniscentrum trainingen voor professionals met het voornemen om de opgedane kennis op te nemen in het curriculum van opleidingen als Bestuurskunde, Internationaal- en Europees Recht en Europese Studies.

Aan de slag

Ook gaat het Kenniscentrum praktijkgericht onderzoek binnen gemeenten verrichten om ambtenaren instrumenten te geven om effectief in te spelen op Europeanisering. In de Community of Practice on Applied Global Governance worden vraagstukken tussen onderzoekers en het werkveld uitgewisseld. In 2021 wordt de Academie voor Global Governance in Practice opgetuigd. Mensen uit de werkpraktijk delen hun uitdagingen op het gebied van Global Governance aan studenten die vervolgens aan de slag gaan met een oplossing.

Drie lectoraten

Het Kenniscentrum herbergt drie lectoraten: The Changing role of Europe (CREU), UN studies in Peace and Justice (UNPJ) en Multilevel Regulation (MLR). De lectoraten hebben hun eigen thema, maar ook hun eigen expertise: politiek-bestuurlijk, historisch en juridisch. Dat brede perspectief moet in onderzoek en onderwijs bijdragen een het versterken van het vertrouwen in en functioneren van een effectief mondiaal bestuur.

Persvoorlichting:

Dhr. B. (Bas) Schrijver

Contactgegevens:

persdienst@hhs.nl
070 - 445 7549