Beweegtuin voor ouderen

Op 21 april is de Bronovo Beweegtuin geopend, een bijzonder initiatief dat ouderen op een vernieuwende manier helpt fysiek en mentaal gezond te blijven. Tinus Jongert, lector Gezonde Leefstijl in een Stimulerende Omgeving, sprak er namens De Haagse Hogeschool die het traject van totstandkoming van de Beweegtuin in het afgelopen najaar heeft ondersteund. De Beweegtuin is gesteund en gestimuleerd door Gemeente Den Haag en deels gefinancierd door stichting Vrienden van Bronovo.

beweegtuin-bronovo De Beweegtuin is bedoeld voor patiënten van het ziekenhuis, maar ook de senioren uit de buurt zijn er van harte welkom. Door lichamelijk actief te blijven kan de zestigplusser fitter, gezonder en mentaal weerbaarder zijn en blijven. Belangrijk, want door langer vitaal te blijven kan men langer zelfstandig blijven functioneren. En in deze vorm, in de buitenlucht, kan dat ook nog eens op een sociale manier.

Nauwe samenwerking

Het lectoraat Gezonde Leefstijl in een Stimulerende Omgeving van De Haagse Hogeschool heeft Bronovo begeleid in de aanloop van het project, zoals het bepalen van het doel, de doelgroep, de keuze van samenwerkingspartners en de invulling van het beweegaanbod. Voor De Haagse was de Beweegtuin een zeer interessant project, omdat de vraag uit de praktijk komt en maatschappelijk relevant is omdat de opgedane kennis bruikbaar is voor het onderwijs. In het verleden heeft De Haagse verschillende projecten met MCH-Bronovo gedaan bijvoorbeeld op het gebied van reactiveren van ouderen patiënten en het ontwerp van een infuusrollator.

Preventie en revalidatie

Tijdens zijn openingstoespraak onderstreepte lector Tinus Jongert het belang van beweegtuinen nog eens: “Ouderen herstellen na een ingreep sneller als ze aan beweging doen, maar ook voor een grote operatie (openhart operaties, totale heup en knie) is het juist belangrijk om vooraf te trainen. Hoe fitter je bent bij een operatie, hoe beter de prognose en minder kans op complicaties. Maar er is meer winst te behalen. Met het ouder worden, neemt vaak de lichamelijke activiteit, gezondheid en vitaliteit van mensen af en krijgt men vaak te maken met chronische aandoeningen, afname van spierkracht, balans en evenwicht. Door lichamelijk actief te blijven en gericht te trainen kan je vitaliteit, zelfredzaamheid en kwaliteit van leven zo lang mogelijk behouden, zelfs op hoge leeftijd. Beweegtuinen kunnen een bijdrage leveren. Zij bieden een prima plek waar ouderen gericht kunnen trainen en met veel plezier kunnen bewegen."