Samenwerking op het gebied van security & fraude riskmanagement

Donderdag 30 juni jl. hebben de Academie voor Masters en Professional Courses van De Haagse Hogeschool en Fortress Group een samenwerkingsovereenkomst getekend om samen onderwijs en een kennisplatform op het gebied van security en fraude riskmanagement te ontwikkelen. Hiermee spelen de partners in op de behoefte aan specifieke kennis vanuit het werkveld.

Hoofdvestiging De Haagse Hogeschool

Discrepantie tussen competenties en behoefte werkveld

De drijfveer voor de samenwerking ontstond uit de discrepantie die Fortress Group signaleerde tussen behoeften en beschikbare competenties in het werkveld security en fraude riskmanagement. Fortress Group is gespecialiseerd in personeelsdiensten en opleidingen in dit werkgebied. “Gezien de specifieke en grote kennisbehoefte vanuit de sector en onze ambitie om het werkveld verder te ontwikkelen, zijn we op zoek gegaan naar een partner om gezamenlijk kwalitatief onderwijs te ontwikkelen. We kozen voor een samenwerking met de Academie voor Masters & Professional Courses vanwege onze gemeenschappelijke kennis op het gebied van security en fraude riskmanagement, en de gedeelde ambitie om professionals via onze opleidingstrajecten te laten groeien.”, aldus Rob Otjens, directeur van Fortress Group.

Ontwikkeling kennisplatform

Daarnaast zetten beide partijen zich in voor de ontwikkeling van een ‘kennisplatform’. Vanuit dit platform wordt actuele kennis opgebouwd en gedeeld, worden praktijkgerichte onderzoeken gestart en strategische samenwerkingsverbanden met bijvoorbeeld universiteiten en brancheverenigingen aangegaan. Academiedirecteur Clemens Berendsen legt uit: “De verbinding tussen onderwijs en bedrijfsleven is zeer waardevol. Bij de ontwikkeling van ons onderwijs maken we dan ook gebruik van de expertise vanuit het werkveld, om zo het onderwijs goed aan te laten sluiten op het werkveld. De samenwerking slaat daardoor een brug tussen bedrijfsleven, de publieke sector en het onderwijs.

Eerste opleiding post-hbo Fraudeonderzoeker

De opleidingen zijn bedoeld voor ambitieuze professionals met een regulier hbo-diploma en enkele jaren werkervaring in het domein security en fraude riskmanagement die zich verder willen ontwikkelen en/of professionele verdieping zoeken. De start van de eerste opleiding, Post HBO Fraudeonderzoeker, staat gepland voor oktober 2016.