Minister Bussemaker opent hbo-collegejaar

Minister van Onderwijs Jet Bussemaker opende op maandag 5 september het hbo-jaar op De Haagse Hogeschool. De verhalen van onze studenten Anushka Lalay (Maatschappelijk Werk en Dienstverlening) en Minelfa Koranchie (Facility Management) – beiden eregast van de minister – vormden de rode draad in de speech van de minister over gelijke kansen.

Jet Bussemaker opent hbo-jaar “Minelfa kwam op het hbo via het vmbo en mbo. Anushka deed dat ook, maar had meer moeite met het vinden van de juiste studie. (…) Anushka en Minelfa hebben de kans gekregen om verder te komen. Maar dat is helaas niet altijd vanzelfsprekend.” In haar speech pleitte de minister ervoor dat politiek, onderwijsbestuurders en docenten zich blijven inzetten voor gelijke kansen. “Echte vooruitgang vraagt om visie en durf: om onze zwakke plekken eerlijk onder ogen te zien en aan te pakken.”

Een van de zwaktes die Bussemaker benoemde was de aansluiting mbo-hbo. Ze kondigde aan 7,5 miljoen euro vrij te maken voor projecten die deze aansluiting bevorderen, en riep op om daarbij vooral de studenten te betrekken. Ook liet Bussemaker weten dat dit jaar tien docenten – met hun teams – kans maken op de Comenius Teaching Fellows, voor onderwijsvernieuwing waarin gelijke kansen centraal staan.

Voor de speech van Bussemaker sprak collegevoorziter Leonard Geluk tot de minister. In zijn welkomstwoord benadrukte hij de overeenkomsten tussen de ambitie van de minister en die van De Haagse Hogeschool: het belang van de emancipatiefunctie van het hbo en de aandacht voor persoonsvorming. “De Haagse Hogeschool investeert de komende jaren meer dan 10 miljoen per jaar uit de eigen reserves met als doel de kwaliteit, de persoonlijke begeleiding van studenten, te verhogen. Het is een voorinvestering, in afwachting op de extra middelen als gevolg van het leenstelsel. Wij willen niet dat de emancipatiemotor stokt.” Bussemaker reageerde positief op deze investering en gaf aan dat die extra middelen zeker komen.