Ondertekening landelijke Retailinnovatie-agenda

De gemeente Den Haag maakt werk van de retail en heeft samen met 16 publieke en private partners het initiatief genomen voor de Retailinnovatie-agenda. Hierin vormt de lokale praktijk de basis voor een samenhangende en landelijke uitrol.

Ondertekening Retailinnovatie-agenda door partners Op woensdag 5 oktober is in het bijzijn van alle partners door wethouder Karsten Klein (gemeente Den Haag) en minister Kamp (ministerie EZ) het startschot gegeven voor dit nieuwe initiatief. Hiermee wordt het belang van retailinnovatie onderschreven en bundelen alle betrokken partners hun krachten voor de uitvoering in de praktijk. Het ontwikkelen en implementeren van concrete oplossingen voor retailvraagstukken van nu en in de toekomst staat hierbij centraal. 

Wethouder Karsten Klein: “Om retailers en winkelgebieden toekomstbestendig te maken is innovatie hard nodig en dat is precies wat we met de Retailinnovatie-agenda voor ogen hebben. Samen met zowel publieke als private partners brengen we ideeën en oplossingen in de praktijk waarbij Den Haag, Roermond en andere deelnemende gemeenten als ‘Retail Lab’ fungeren. Hierbij valt te denken aan het ontwikkelen van nieuwe retailconcepten en businessmodellen, maar ook aan het verbeteren van ICT, online vindbaarheid en marketing. Met de Retailinnovatie-agenda brengen we alle kennis en creativiteit samen en leren we door vooral heel veel te doen met als belangrijkste doel: vooruit gaan!”

De Haagse Hogeschool

Namens De Haagse Hogeschool ondertekende Simone Fredriksz, directeur van de faculteit Business, Finance & Marketing, de Retailinnovatie-agenda. De Haagse Hogeschool commiteert zich als kennisinstelling aan de in de agenda geformuleerde doelstellingen. Simone Fredriksz: “Ons onderwijs zal zeker profiteren van het samenwerken in dit retail-netwerk. Interdisciplinair samenwerken op nationaal en internationaal niveau, in een snel veranderende omgeving zoals de retailomgeving nu is, vereist vaardigheden die onze studenten samen met  docenten van verschillende opleidingen én de partners in dit netwerk op kunnen doen en uit kunnen bouwen.” Een grote rol bij de uitvoering van de agenda is weggelegd voor het onderzoeksplatform The Next Economy en de daartoe behorende lectoraten. Zij doen, samen met opleidingen, docenten en studenten, al geruime tijd onderzoek doen naar dit thema, daarmee nieuwe kennis en innovaties ontwikkelend. Ook heeft De Haagse een Learning Lab, een ontwikkelomgeving. Fredriksz: “Als hbo-instelling doen wij ontzettend veel praktijkgericht onderzoek. Zo geeft het onderzoek dat nu al in ons Retail learning lab onder begeleiding van het lectoraat Designerly Innovation wordt uitgevoerd nieuwe praktische kennis op retailgebied. Deze kennis kan direct in de proeftuinen van de living labs worden toegepast. Daar zal deze samenwerking het meest bij gebaat zijn, onze praktijkgerichte drive tot onderzoek en innovatie. Dat maakt ons een onmisbare partner in deze samenwerking.”

Over de Retailinnovatie-agenda

Partners van de Retailinnovatie-agenda ontwikkelen en implementeren gezamenlijk oplossingen voor de retailvraagstukken van nu en de toekomst. De Retailinnovatie-agenda wordt als 21e afspraak toegevoegd aan de Retailagenda (EZ). Dit initiatief wordt gekenmerkt door een vijftal samenhangende domeinen: Living labs, Kennis, Technologie & Concepten, Educatie & Opleiding en Ontmoeting. De gezamenlijke partners dragen zorg voor de uitvoering, nemen deel aan de “innovatietafel voor de Retailagenda” en nodigen andere private en publieke partners uit zich aan te sluiten bij dit initiatief. De Retailinnovatie-agenda heeft een looptijd van minimaal drie jaar. 

Partners 

De partners die zich reeds hebben aangesloten en gezamenlijk de Retailinnovatie-agenda opstarten en realiseren zijn: ClickNL, FNV, Gemeente Den Haag (lead partner), Gemeente Roermond, INRetail, Haagse Hogeschool, Platform De Nieuwe Winkelstraat, Provincie Zuid-Holland, Q&A, Rabobank, Retailagenda, ROC Mondriaan, Shoeby, SHPPR Events, Syntrus Achmea, Thuiswinkel.org, a.s.r. vastgoed vermogensbeheer en Vakcentrum. 

Woordvoerder voor deze samenwerking is Smith Communicatie