Oplevering Sportcampus Zuiderpark vertraagd

Sportcampus Zuiderpark wordt in het vroege voorjaar van 2017 opgeleverd. Wethouder Rabin Baldewsingh (Sport) schrijft dit dinsdag aan de gemeenteraad. Uit een aangepaste bouwplanning van aannemerscombinatie TeamSport Zuiderpark V.O.F. blijkt dat de voorgenomen oplevering dit najaar niet haalbaar is.

Sportcampus Zuiderpark De bouw van de Sportcampus is inmiddels al wel in een vergevorderd stadium. De buitenkant van het complex is nagenoeg klaar en op het dak zijn 1000 zonnepanelen en beplanting aangebracht. Binnen zijn diverse ruimtes praktisch afgerond maar nog niet geschikt voor gebruik. Momenteel wordt gewerkt aan de afwerking van de sportzalen en de aanleg van technische installaties, een substantieel onderdeel van het bouwproject.

De toekomstige gebruikers van Sportcampus Zuiderpark, De Haagse Hogeschool, ROC Mondriaan en de gemeente Den Haag kunnen het gebouw nu later betrekken dan was voorzien. De komende periode wordt door de toekomstige gebruikers benut om de gevolgen van de vertraging in kaart te brengen.

Woordvoering Gemeente Den Haag.

Contactpersoon:

Dhr. B. (Bas) Schrijver
Persvoorlichting
persdienst@hhs.nl
070 - 445 7549