De Haagse Hogeschool valt in de Sportinnovatieprijzen

Tijdens het Nationale Sportinnovator Event XL op dinsdag 11 oktober te Eindhoven zijn drie afzonderlijke projecten van De Haagse Hogeschool (of waarin de hogeschool participeert) in de prijzen gevallen.

Het Nationale Sportinnovator Event XL is de opvolger van het Nationale Sportinnovatie Congres dat de afgelopen jaren werd georganiseerd door het Nationale Sportinnovatie Platform. Het congres heeft, door de veranderingen in het sportinnovatielandschap in Nederland, ook een veranderde rol gekregen: nog veel meer dan voorgaande jaren is het een ontmoetingsplek waar vertegenwoordigers vanuit wetenschap, overheid, sport en bedrijfsleven niet alleen kennis uitwisselen maar bovenal nieuwe verbindingen leggen. Het thema van het congres was dan ook: Sportinnovatie matchmaking in bedrijf!

Een van de hoofdprijzen van 30.000 euro is uitgereikt aan het project: Het effectiever aandrijven van de sportrolstoel in het rolstoeltennis. In dit project, waar De Haagse samen met de KNTLB, Motion Matters, Amsterdam Rehabilitation Research Center | Reade en DIDID deelneemt, wordt een nieuwe hoepel onderzocht die zich kenmerkt door een vlakke ondersteuning van het racket en ondersteuning van de hand door twee gekromde vlakken die de contactoppervlakte van het racket en de hand vergroot.

De Balance4D van het lectoraat Gezonde Leefstijl in een Stimulerende Omgeving (GLSO) en de MQTest, waarin het lectoraat GLSO partner is, konden beiden rekenen op een aanmoedigingsprijs van 10.000 euro.

Het volledige bericht over de uitgereikte prijzen tijdens dit event leest u hier .