Samenwerken voor beter ondernemersonderwijs

Intentieverklaring Citylab: Haagse ondernemerschaps-onderwijsketen versterkt samenwerking

De vijf partners ondertekenen de intentieverklaring

Logos van de partners intentieverklaring Citylab

Op 15 november ondertekenden afgevaardigden van vijf onderwijsinstellingen uit Den Haag de intentieverklaring Citylab. Daarmee bekrachtigen zij een samenwerking die al in 2013 spontaan ontstond, en spreken zij af de krachten verder te bundelen om ondernemend onderwijs in de Haagse regio te versterken en te stimuleren. De gemeente Den Haag is groot aanhanger van dit unieke initiatief.


Al in 2013 is de samenwerking in gang gezet: ROC Mondriaan, Universiteit Leiden - Campus Den Haag, Hogeschool Inholland en De Haagse Hogeschool besloten meer samen te gaan werken om ondernemend onderwijs in de gehele keten (mbo-hbo-wo) te versterken. De vier partners waren ervan overtuigd dat zij vraagstukken uit de Haagse omgeving waar ondernemende oplossingen voor nodig zijn, beter en veelzijdiger opgelost kunnen worden door er vanuit de verschillende niveaus van de onderwijsketen gezamenlijk aan te werken. Met het ondertekenen van de intentieverklaring, ook door nieuwe partner Hotelschool The Hague, leggen zij de samenwerking voor het eerst echt vast.

”We delen in elkaars netwerk en praktijk” zegt Simone Fredriksz, faculteitsdirecteur van De Haagse Hogeschool met grote waardering over de andere partners. “Onze ondernemende studenten laten we grenzeloos denken om nieuwe antwoorden te vinden.”

Door de samenwerking van onderwijsinstellingen wordt de Haagse student met een studie of eigen interesse in ondernemerschap nog beter gefaciliteerd. Hij of zij kan niet alleen gebruikmaken van de onderwijsactiviteiten van de eigen instelling, maar ook van de activiteiten van de andere partners. Bovendien kunnen er, door samen op te trekken, meer organisatieoverstijgende evenementen worden georganiseerd en gefaciliteerd, met grote meerwaarde voor onderwijs en voor de stad.

De ondertekenaars van de intentieverklaring tijdens de Bootcamp in het Student Hotel Den Haag

Zo is er het Citylab Bootcamp, een 3-daagse evenement waar studenten van verschillende onderwijsinstellingen in groepen van vijf op zoek gaan naar ondernemende oplossingen.

Voor meer informatie over Citylab kunt u contact opnemen met het ROC Mondriaan, penvoerder voor deze samenwerking.