Introductie lectoraat Oncologische Zorg

Samenwerking tussen De Haagse Hogeschool en HMC

Oncologische zorg

Dr. Joost van der Sijp, chirurg-oncoloog in HMC (Haaglanden Medisch Centrum) is per 1 september 2016 benoemd tot lector Oncologische Zorg aan De Haagse Hogeschool. Chirurg-oncoloog en lector Joost van der Sijp wil met zijn lectoraat kankerpatiënten helpen die hinder ondervinden van barrières tussen zorg zonder en zorg met verwijzing. Ook kunnen studenten van de Haagse Hogeschool dankzij dit lectoraat nu stage lopen in HMC en bij partners van HMC.

Lector Joost van der Sijp wil met zijn lectoraat vooral focussen op de aansluiting van zorg met en zonder verwijzing. De zogeheten eerste- en tweedelijnszorg. Van Der Sijp: “Deze sluiten soms nog onvoldoende op elkaar aan.  Ik wil de schakel tussen de eerste- en de tweedelijnszorg sterker maken en de muur tussen zorginstellingen en thuissituaties neerhalen. Professionals moeten zorgen voor een flow: geen 'weglekkende' informatie, en zorgen dat patiënten zich altijd geborgen weten, in welke fase dan ook.” Derde- en vierdejaars hbo-v'ers krijgen hierover college en onderzoeksbegeleiding van Joost van der Sijp.

Het lectoraat Oncologische Zorg biedt studenten van De Haagse Hogeschool de mogelijkheid om stage te lopen op de afdelingen die zich bezig houden met oncologie (kankerkunde). Voorheen was dit niet mogelijk omdat je als verpleegkundige een aparte aantekening nodig had. Hierdoor kunnen studenten van de Haagse Hogeschool nu tijdens hun opleiding in aanraking komen met kankerpatiënten. Een waardevolle ervaring die hen later ook van pas kan komen als ze zelf bij medische instellingen of in de wijk gaan werken.

Van der Sijp wil niet alleen zijn netwerk in de medische wereld benutten, maar ook de krachten bundelen met andere lectoren en onderzoeksrichtingen binnen De Haagse. Als een van de voorbeelden noemt hij het lectoraat Technologie voor Gezondheid van Erwin de Vlugt. Zo ziet hij hoe techniek kan bijdragen aan een betere kwaliteit van zorg en leven zoals een beveiligde videoverbinding tussen de thuissituatie en het ziekenhuis. Dankzij dergelijke ontwikkelingen kunnen patiënten thuis gemonitord worden en hoeven ze niet meer per ambulance naar het ziekenhuis, of onnodig de polikliniek te bezoeken.

Momenteel is er een eerste start gemaakt met het lectoraat. De Intreerede van het lectoraat vindt plaats in februari 2017.

De Haagse Hogeschool is een kennisinstelling voor kwalitatief hoogwaardig en innovatief hoger onderwijs, met als belangrijkste taak het opleiden van haar studenten tot gekwalificeerde en onafhankelijke professionals; tot denkende doeners. Hoe? Door haar studenten uit te dagen, te prikkelen, nieuwsgierig te maken en aan het denken te zetten. www.dehaagsehogeschool.nl

 

Het hart van Haaglanden. Dat is waar HMC voor staat. Voor zorg vanuit het hart, zoals de patiënt dat wil. Met onze drie locaties zijn we voor iedereen in de regio Haaglanden dichtbij. Onze algemene ziekenhuizen hebben ieder een eigen expertise. In HMC Antoniushove is dat de oncologische zorg, in HMC Bronovo de ouderenzorg, in combinatie met een aantal gespecialiseerde klinieken en in HMC Westeinde hooggespecialiseerde zorg. Als topklinisch opleidingsziekenhuis vormen we de specialisten en verpleegkundigen van de toekomst. Ook wetenschap zetten we in om de patiëntzorg te verbeteren. Onze speerpunten zijn de acute zorg en oncologie. Daarnaast zijn vrouw- en kindzorg, ouderenzorg en infectieziekten belangrijke themagebieden voor ons ziekenhuis. Op 1 januari 2016 werkten er 4.549 medewerkers multidisciplinair samen. HMC had in 2015 een omzet van ruim 483 miljoen euro, het aantal eerste consulten was 211.175 en het aantal opnames 36.710. www.haaglandenmc.nl