Haagse Learning Community Wijkverpleegkunde benoemd tot koploper Zorgpact

De Haagse Learning Community Wijkverpleegkunde De Haagse Learning Community Wijkverpleegkunde is onlangs benoemd tot een van de koplopers van het Zorgpact. Dit landelijke pact jaagt de samenwerking tussen zorgopleidingen, zorgaanbieders en lokale overheden op regionaal niveau aan, zodat zij kunnen inspelen op de veranderingen die zich momenteel in zorg en welzijn afspelen. De Learning Community is een initiatief van drie regionale zorginstellingen, de opleiding Verpleegkunde van De Haagse Hogeschool en het lectoraat Mantelzorg van De Haagse, en is een voorbeeld van een hechte samenwerking tussen zorginstellingen en het Hoger Onderwijs.

Wijkverpleegkundigen in het huidige werkveld hebben niet alleen te maken me een zeer complexe cliëntencontext, maar ook met een razendsnel veranderende gezondheidszorg. Hoe kan de wijkverpleegkundige in een dergelijke complexe situatie de zorg zo goed mogelijk uitvoeren? Om hierin te ondersteunen is de ‘Haagse Learning Community Wijkverpleegkunde’  (HLCW) opgericht.

Een “learning community” (“leergemeenschap”) bestaat uit een groep mensen met een gezamenlijk doel of gezamenlijke leerbehoefte. Zij onderzoeken gezamenlijk kritisch hun eigen praktijk, op reflectieve, samenwerkende wijze. In de Haagse Learning Community Wijkverpleegkunde komen wijkverpleegkundigen, docenten en studenten Verpleegkunde van De Haagse Hogeschool tweewekelijks bij elkaar om met elkaar én van elkaar te leren. Zij hebben de regie op het eigen leerproces, en kunnen daarvoor bijvoorbeeld inhoudsdeskundigen uitnodigen of patiënten betrekken.

De Haagse Learning Community Wijkverpleegkunde is in 2015 ontstaan als initiatief van de regionale zorginstellingen WoonZorgcentra Haaglanden, Pieter van Foreest en Evita Zorg, samen met de opleiding Verpleegkunde en het lectoraat Mantelzorg van De Haagse Hogeschool. Het project is financieel mogelijk gemaakt door ZonMW. Sinds september 2016 zijn ook ROC Mondriaan en koploper STRONG/ExtraSTRONG betrokken.

Doekle Terpstra, aanjager ZorgPact - “De Haagse Learning Community Wijkverpleegkunde is een goed voorbeeld van een hechte samenwerking tussen zorginstellingen en het hoger onderwijs die zich richt op goed toegeruste wijkverpleegkundigen, nu en in de toekomst.”

Over het Zorgpact

Het Zorgpact is een landelijk initiatief dat de samenwerking tussen zorgopleidingen, zorgaanbieders en lokale overheden op regionaal niveau aanjaagt, zodat zij kunnen inspelen op de veranderingen waar de mensen die in de zorg werken voor staan. Het Zorgpact geeft goede voorbeelden van deze samenwerkingen een podium in de Kopgroep, stimuleert de gezamenlijke aanpak via regionale Zorgpacten en kijkt naar belemmeringen voor goede samenwerking om deze op te lossen.

“De benoeming tot koploper geeft ons een podium om ook landelijk onze trots, de mooie resultaten en successen van de Haagse Learning Community Wijkverpleegkunde, te delen.” – dr. Christian Wallner, projectleider Haagse Learning Community Wijkverpleegkunde