HagaZiekenhuis en De Haagse Hogeschool creëren Zorg Innovatie Community

Het HagaZiekenhuis heeft samen met De Haagse Hogeschool een Zorg Innovatie Community (ZIC) opgezet op de afdeling Longziekten. Hier coördineren stagiairs in een leerwerkunit de zorg voor meerdere patiënten. Daarnaast leren zij samen met verpleegkundigen de eigen beroepspraktijk te onderzoeken in een zogenaamde ‘learning community’. De Zorg Innovatie Community is een nieuwe manier van opleiden in de studie hbo-verpleegkunde, één van de populairste opleidingen in Nederland.

Zorg Innovatie Community Op de foto (v.l.n.r.) dr. Chris Wallner (onderzoekscoördinator en hogeschoolhoofddocent), Pit van Nes (hogeschooldocent), Joost Sijtsma (verpleegkundige), Elvira Hira (student), Anja Scheringa (verpleegkundige en praktijkopleider), Femke Laarman (verpleegkundige), Elvira Sanders - van Kan (verpleegkundige), Ilse Mosselman (student), Wendy Heemskerk (projectleider), Femke Mulder (verpleegkundige) Verpleegkunde is continu in ontwikkeling en wordt steeds complexer. Daarom zijn de functie-eisen voor hbo-verpleegkundige verzwaard. In 2020 komt een nieuwe lichting studenten van de opleiding af met een nieuw beroepsprofiel, Bachelor Nursing 2020. Onderdeel hiervan is de Zorg Innovatie Community (ZIC).

Een groep derde- en vierdejaars verpleegkundige stagiairs is verantwoordelijk voor negen patiënten op de ZIC. Deze zijn verdeeld over vijf eenpersoonskamers en een zaal met vier bedden. De stagiairs lopen visites en dragen taken aan elkaar over. Ze werken in dag- en avonddiensten, ook in de weekenden, en krijgen begeleiding van een vaste groep verpleegkundigen. Deze begeleiding is in het begin intensief maar zal later in de stage meer op de achtergrond zijn. Ook de zorgzwaarte van de patiënten verandert in de loop van de stage, passend bij het leerproces. Elke stagiair blijft 20 tot 40 weken op de ZIC.

Iedereen leert

Wendy Heemskerk van het HagaZiekenhuis is projectleider ZIC: “Op een Zorg Innovatie Community leer je het vak. Daarnaast is er ruimte voor onderzoek en innovatie. Belangrijkste kenmerk is de andere manier van leren. Het is echt een ‘learning community’: iedereen leert, niet alleen de stagiair, maar ook de verpleegkundige. Dat zie je vooral terug in de manier van begeleiden. Het is naast uitleggen vooral veel vragen stellen. Zowel voor stagiairs als gediplomeerde verpleegkundigen is het belangrijk hun kritische houding door te ontwikkelen.”
 
Dus ook voor de medewerkers in het ziekenhuis verandert veel. “De verpleegkundige zegt niet meer ‘we doen het zo’, omdat we het altijd zo doen. Hij of zij vraagt zich af waaróm het zo gedaan wordt op de afdeling en of dat nog wel de beste manier is. De focus ligt daardoor nog meer op Evidence Based Practice.

Onderzoeken van de beroepspraktijk

“Een ander belangrijk element van de ZIC is het gezamenlijk onderzoeken van de beroepspraktijk”, zegt dr. Chris Wallner, hogeschoolhoofddocent op De Haagse Hogeschool. “De stagiairs moeten onderzoek doen. Dat is niets nieuws. Wel nieuw is dat deze onderzoeken voortaan aansluiten op de praktijk en dat verpleegkundigen en studenten samen tijdens dit proces leren. De verpleegafdeling heeft drie thema’s benoemd: patiëntveiligheid, culturele achtergronden en ketenzorg. Alle onderzoeken zullen binnen een van deze thema’s vallen. En ze krijgen ook een vervolg, ofwel in de praktijk ofwel in verder onderzoek.”

Carlien Witteman, vierdejaars student voltijd HBO-V, vertelt: “Ik vind de ZIC bijeenkomsten fijn. Op school weten ze niet precies hoe het in de praktijk is. Op de ZIC zit je met verpleegkundigen van de werkvloer. Die hebben meer inzicht in het probleem dat ik onderzoek en ze kunnen dan ook gerichter aanwijzingen geven. Door de discussies die er in de ZIC ontstaan, ga je zelf ook meer nadenken over waar je zelf mee zit.”

Ilse Mosselman, derdejaars student deeltijd HBO-V, vult aan: “Je hebt van school een opdracht, en als je dit uitwerkt zonder dat je weet wat er speelt in de praktijk, dan schrijf je de opdracht eigenlijk voor de bureaula. De ZIC geeft toegang tot de praktijk en het geeft veel steun omdat de verpleegkundigen, docenten en medestudenten in de Learning Community met je meedenken.”

Ontwikkeling van de afdeling

Seniorverpleegkundige Anja Scheringa is als praktijkopleider een van de drijvende krachten achter de ZIC. Zij is blij dat de ZIC bijdraagt aan de ontwikkeling van de verpleegafdeling Longziekten. “We willen klaar zijn voor de toekomst. Klaar voor de toenemende complexiteit van zorg en voor de hogere eisen die aan de opleiding gesteld worden”.