Docent wint 50.000 euro met aanpak voor langstudeerders

Minister Bussemaker heeft maandagmiddag 6 maart aan tien docenten van hogescholen en universiteiten een Comenius Teaching Fellow-beurs van vijftigduizend euro uitgereikt om het hoger onderwijs ‘toegankelijker en inclusiever’ te maken.

Een van de gelukkigen was docent Maatschappelijk Werk & Dienstverlening Hester Brauer die met Daniël Rambaran en Ruben Boers een programma ontwikkelde om kansrijk af te studeren. Dit onderzoek was mede aangevraagd vanuit het lectoraat Duurzame Talentontwikkeling waar Hester Brauer als kenniskringlid onderzoek doet naar de Powerhouse

Diverse opleidingen binnen De Haagse Hogeschool worden geconfronteerd met een toenemend aantal studenten die vertraging oplopen bij het afronden van de studie en in het bijzonder de afronding van de scriptie.

Programma voor langstudeerders

‘Deze vertraging komt niet alleen voort uit psychologische en sociale druk in de persoonlijke sfeer, het zijn ook institutionele factoren die de vertraging in de hand werken,’ vertelt een blije Hester die zojuist een cheque van 50.000 euro in haar handen gedrukt kreeg van minister Bussemaker. ‘Studievertraging leidt tot gevoelens van mislukking en het verlies van zelfvertrouwen. Velen verliezen de binding met andere studenten en met de hogeschool als instituut.’

Tom Poes verzin een list, moet Hester hebben gedacht, want als antwoord op het probleem van de te grote groep langstudeerders ontwikkelde zij met Daniël Rambaran en Ruben Boers een innovatief bachelorproef programma: de PowerHouse. Hester legt uit: ‘Het programma bestaat uit een blended leeromgeving dat is gebaseerd op didactische, pedagogische en sociologische inzichten om vertragers en langstudeerders succesvol te laten afstuderen.'

High expectations en high support

De crux zit ‘m volgens Hester in het bouwen van een gemeenschap die gebaseerd is op ‘high expectations en high support’. ‘High expectations zijn bijvoorbeeld eisen die gesteld worden rondom aanwezigheid, inzet bij leeractiviteiten en strikte hantering van de eindkwalificaties binnen vakken. High expectations dragen er aan bij dat studenten prioriteit leggen bij hun studie, waarbij bekend is dat hoge inzet bijdraagt aan goede prestaties,’ aldus de docente.

Maar daar tegenover kan de student dus ook rekenen op high support. ‘Mijn visie is dat studenten beter presteren als de docent een grote mate van betrokkenheid laat zien, een voelbare wens uit dat de ander slaagt en succesvol is, (verborgen) talenten bij iedere afzonderlijke student zichtbaar maakt en regelmatig feedback geeft op leerstrategieën, -houding en de producten van de student.’

Hester noemt ook alumni als voorbeeld van high support die in de functie van tutor fungeren als rolmodel. En ook studenten onderling kunnen volgens de MWD’er elkaar enorm helpen. ‘In het onderwijs wordt nog te weinig gebruikt gemaakt van middelen- en kennisuitwisseling tussen studenten. Deze vorm van interdependentie is een belangrijk onderdeel binnen de PowerHouse community.’

Deskundigheid docententeams verbeteren

En het programma lijkt te werken, want in 2015 draaide Hester met Ruben Boers en Daniёl Rambaran een pilot waarbij ze samen met 134 leerlingen en alumni een stimulerende leergemeenschap wisten te ontwikkelen, waarbij uiteindelijk 69 procent van de deelnemers haar diploma wist te behalen. Hester: ‘Deze studenten hebben niet alleen hun diploma behaald, maar slaagden er ook in om hun gevoel van eigenwaarde te herontdekken.’

En en passant gooit het programma ook internationaal hoge ogen, want op de European Access Network Conferentie in Dublin in 2016 werd het programma ook al onderscheiden met een prijs voor innovatieve wijze van kennis- en informatiedeling.

Hester is nu dus 50.000 rijker. Wat is haar droom? ‘Het doel is nu om de PowerHouse duurzaam te implementeren in het reguliere curriculum, niet alleen bij MWD, maar ook bij andere faculteiten en hogescholen. Met het geld kunnen we de deskundigheid van docententeams verbeteren als het bijvoorbeeld gaat om de theoretische uitgangspunten en grondhoudingen van het PowerHouse concept. Uiteindelijk doen we het voor de groepen voor wie het kansrijk afstuderen niet vanzelfsprekend is.’