De Haagse partner met NIMAR (Nederlands Instituut in Marokko)

Op 1 maart opende minister Bussemaker van OCW het nieuwe pand van NIMAR (Nederlands Instituut in Marokko) in Rabat. Dit instituut maakt sinds 2015 deel uit van de Universiteit Leiden, en heeft tot doelstelling onderwijs te verzorgen, onderzoek te faciliteren en actief bij te dragen aan de kennis in Nederland van de Marokkaanse talen, culturen en samenleving. De Haagse Hogeschool en NIMAR maakten van de gelegenheid gebruik en tekenden een overeenkomst voor verdere samenwerking. Rogier Busser, opleidingsmanager International Business and Management Studies, zette namens De Haagse Hogeschool zijn handtekening.

Rogier Busser Jet Bussemaker Samenwerking tussen De Haagse en het NIMAR biedt veel kansen. Zo zal de minor Business in Africa, aangeboden vanuit de opleiding IBMS, al dit jaar een zomercursus organiseren in Rabat op het gebied van zakendoen in Marokko. Deze cursus geeft niet alleen inzicht in de Marokkaanse economie en de manier van zakendoen in Marokko, maar laat deelnemers ook zien dat Marokko voor veel bedrijven een belangrijke springplank naar andere Afrikaanse landen kan vormen. Daarbij worden ook Nederlandse ondernemers die al in Marokko actief zijn betrokken. Marco Rensma en Annet Nijs zijn als trekkers aan deze Summer Course verbonden.

HHs-onderwijs in Rabat

De gesloten raamovereenkomst met NIMAR biedt ook ruime mogelijkheden aan alle faculteiten van De Haagse om samen met NIMAR tailormade onderwijsmodules te ontwikkelen en die op locatie in Rabat aan te bieden. De Marokkaanse gemeenschap in Nederland telt 400.000 mensen, en de economische, politieke en culturele  relaties tussen Nederland en Marokko worden momenteel geïntensiveert. De nu gesloten overeenkomst tussen De Haagse Hogeschool en NIMAR geeft volop kansen voor nieuwe initiatieven, en maakt het veel eenvoudiger om projecten  in Marokko en met Marokkaanse instellingen te ontwikkelen.

Contactpersoon:

Dhr. B. (Bas) Schrijver
Persvoorlichting
persdienst@hhs.nl
070 - 445 7549