"Als je vertegenwoordigd wilt worden, moet je stemmen."

Op 15 maart gaan we naar de stembus. Maar geldt dat ook voor de 850.000 stemgerechtigde jongeren? Veel jongeren weten nog niet of ze gaan stemmen. Toch zijn zij samen goed voor 13 zetels in de Tweede Kamer. Als het aan de studenten Bestuurskunde Jason Daniëls (24) en Mirko de Boer (20) van De Haagse Hogeschool ligt, gaan zo veel mogelijk medestudenten stemmen. Om hen hiervoor enthousiast te maken, organiseerden zij in de aanloop naar de verkiezingen allerlei activiteiten. “De beslissingen van politici hebben invloed op de studie, het leven en werk van studenten. Als je vertegenwoordigd wilt worden, moet je stemmen.”

‘May I have your vote please?’ Op 13 maart gaat op De Haagse Hogeschool onder deze noemer een groot verkiezingsdebat van start tussen de onderwijswoordvoerders van acht partijen. Mirko en Jason beschouwen dit debat als hét sluitstuk van de reeks events die zij hebben georganiseerd. Een paar uur later is het atrium van De Haagse Hogeschool gevuld met studenten en kruisen politici met elkaar de degens over brandende kwesties die voor jongeren belangrijk zijn. Voor Mirko en Jason betekent het debat het einde van een intensieve periode. Sinds december waren zij de drijvende kracht achter allerlei activiteiten om studenten warm te maken voor de verkiezingen. “We zitten in het bestuur van de studievereniging Bestuurskunde en wilden activiteiten organiseren om in te spelen op de actualiteit. De verkiezingen waren een mooie aanleiding”, vertelt Mirko. “We willen ervoor zorgen dat zo veel mogelijk studenten gaan stemmen. De volksvertegenwoordiging zit er tenslotte voor iedereen. Ik denk dat veel jongeren niet beseffen hoe belangrijk dat is", voegt Jason hieraan toe. “Tegelijkertijd herkennen studenten zich onvoldoende in politici. Het zijn vooral hoogopgeleide mannen van middelbare leeftijd: dat is geen afspiegeling van onze samenleving”, zegt hij. “Voor het eerst staat de ondervertegenwoordiging van jongeren ter discussie. Dat kan het begin van een omslag betekenen.” Mirko: Er zijn 850.000 nieuwe stemgerechtigden. Als jongeren beter worden vertegenwoordigd, krijgen we een heel ander politiek klimaat in Nederland."

Een politiek menu met verschillende gangen

Bij de organisatie van activiteiten sloegen de twee studenten de handen ineen met The Lighthouse, het activiteitencentrum van De Haagse Hogeschool. Met als resultaat een programma waarbij studenten kennismaakten met de politiek in al haar verschijningsvormen. “We trapten af met een debat tussen vertegenwoordigers van politieke jongerenorganisaties. Ook wilden we laten zien hoe een campagne achter de schermen tot stand komt. Hierover kwamen mensen van een campagnebureau vertellen", zegt Mirko. "Ons doel was studenten mee te nemen in allerlei thema´s die met de verkiezingen te maken hebben. Zo stonden in een theaterstuk de idealen van politici centraal. Maar we wilden ook de persoonlijke kant van de politicus belichten en nodigden D66-kamerlid Kees Verhoeven uit voor een College Tour”, vertelt Jason. “We hebben studenten eigenlijk een ‘menukaart’ aangeboden waaruit ze konden kiezen."

Een steen in de Hofvijver

Jason en Mirko maakten hierbij dankbaar gebruik van de netwerken van studenten en docenten. Ook Leonard Geluk, voorzitter van het College van Bestuur van De Haagse Hogeschool, steunde het initiatief en zette zijn connecties in. "Zo kwam een dynamiek op gang en wist iedereen ons goed te vinden. Ook de opkomst tijdens onze activiteiten was meteen top”, vertelt Jason. Mirko: "Nu de verkiezingen dichterbij komen, merk je dat het steeds meer gaat leven. Mijn boodschap aan medestudenten is: ga stemmen, verdiep je erin en maak een bewuste keuze." Jason: "We hopen dat zo veel mogelijk studenten gaan stemmen, zodat het politieke klimaat kan veranderen. Als wij hieraan een kleine bijdrage hebben geleverd, zijn we tevreden. Het is uiteindelijk een kleine steen in een grote vijver.”

Studenten over de verkiezingen

Dat de verkiezingen leven op De Haagse Hogeschool blijkt niet alleen uit de hoge opkomst tijdens het verkiezingsdebat op 13 maart. In een vijftal portretten is terug te lezen hoe studenten van De Haagse de afgelopen weken hun mening gaven over de verkiezingen.

Sebastiaan Vermeeren,

student Commerciële Economie, volgt de campagne op de voet. “Elke partij zou op tournee moeten gaan langs hogescholen om studenten enthousiast te maken.”
https://nieuws.hhs.nl/uitgelicht-nl/laat-ook-jonge-gezichten-zien-in-de-politiek/

Lilyan Storm,

studente Commerciële Economie, laat volgende week voor het eerst haar stem gelden. “Jongeren moeten in de politiek een gezicht krijgen.”
https://nieuws.hhs.nl/uitgelicht-nl/nu-ik-stemrecht-heb-ben-ik-politiek-bewuster-geworden/

Studente Samantha Diaz

uit Venezuela weet uit ervaring dat het niet overal vanzelfsprekend is om te stemmen. “Studenten zijn jong en hebben de toekomst. Als je hierop invloed wilt hebben, moet je stemmen.”
https://nieuws.hhs.nl/uitgelicht-nl/elke-stemt-telt/

Gögi Putkaradze,

student Bedrijfseconomie. “De politiek neemt besluiten die gevolgen hebben voor onze toekomst. Dus als je iets wilt veranderen, moet je stemmen.”
https://nieuws.hhs.nl/uitgelicht-nl/als-je-wilt-werken-aan-verandering-moet-je-stemmen/

Varida Buitenhuis,

studente Europese Studies. “Vroeger leefde politiek niet voor mij, nu besef ik dat het belangrijk is om te gaan stemmen.”

https://nieuws.hhs.nl/uitgelicht-nl/wacht-niet-af-maar-laat-je-stem-horen/