Extra ontruimingsoefening De Haagse Hogeschool succesvol verlopen

Op donderdag 16 maart 2017 vond er in het hoofdgebouw van De Haagse Hogeschool een extra ontruimingsoefening plaats. Het ging om een zogeheten totaalontruiming: alle gebouwdelen met uitzondering van de tijdelijke huisvesting werden ontruimd. De extra oefening was gepland omdat de ontruiming van afgelopen september niet vlekkeloos verliep.

Rol medewerkers

De focus bij deze oefening lag op de ontruimersrol die alle medewerkers hebben. Ook werd er aandacht gevraagd de dichtstbijzijnde nooduitgangen, het verzamelen op de (nieuwe) verzamelplaatsen en het vrijhouden van de aanrijdroute voor de hulpdiensten.

Brand

Tijdens de vorige oefening gingen veel studenten en medewerkers via de hoofdingang naar buiten. Aangezien alleen de nooduitgangen gebruikt mogen worden bij een ontruiming, was daar ditmaal een brand in scene gezet. Mensen konden dus niet via de hoofdingang naar buiten.

Einde oefening

De ontruimingsoefening is succesvol verlopen. Medewerkers en studenten volgden instructies goed op en verlieten het pand via de nooduitgangen. Binnen 18 minuten was het gebouw leeg, hadden de BHV-ers een controle gedaan, was de hoofdingang weer rookvrij en werd het sein ‘einde oefening’ gegeven. Daarnaast bleek de aanrijdroute toegankelijk getuige de brandweerwagen die ter plekke kwam.