Koning Willem-Alexander brengt bezoek aan The Hague Security Delta

Het opleiden van nieuw talent op het gebied van cyber security, een veiligheidsrobot die zelfstandig kan surveilleren en de resultaten van onderzoek over de vraag hoe de samenleving weerbaarder kan worden gemaakt tegen cyberaanvallen. Een werkbezoek van koning Willem-Alexander aan The Hague Security Delta (HSD) stond op 23 maart in het teken van de laatste innovaties op het gebied van veiligheid. HSD is een netwerk van bedrijven, kennisinstellingen en overheden, waaronder De Haagse Hogeschool. Dit netwerk richt zich op kennisontwikkeling op het gebied van veiligheid.

Het kloppende hart van The Hague Security delta is de HSD Campus: het nationaal innovatiecentrum voor veiligheid in Den Haag. Hier zijn 50 van de ruim 250 partners van HSD gevestigd: van overheden, kennisinstituten, startups en het MKB tot grote corporate organisaties. Leonard Geluk, voorzitter van het College van Bestuur van De Haagse Hogeschool, is lid van de HSD.

Innovaties gericht op een grotere veiligheid

Koning Willem-Alexander ging in gesprek met vertegenwoordigers van deze organisaties en het bestuur van HSD. Hierbij kwamen allerlei thema’s aan bod, zoals het opleiden van cyber security-talenten. De Haagse Hogeschool, de Universiteit Leiden en TU Delft bieden in de Cyber Security Academy een executive masteropleiding in Cyber Security aan. Hierbij is het van belang dat snel wordt ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen en dat de balans tussen veiligheid en privacy zorgvuldig wordt bewaakt.

Tijdens zijn werkbezoek maakte de Koning ook kennis met de laatste innovaties op het gebied van cyber security. Zoals met SAM de security-robot, die autonoom kan surveilleren. Deze robot wordt, mede dankzij investeringen van HSD en haar partners, ingezet in de haven van Rotterdam, die naast fysieke ook digitale dreigingen het hoofd moet bieden. Een andere innovatie is Sweetie 2.0: een chat-robot met kunstmatige intelligentie die wordt ingezet om kindermisbruik via webcamseks tegen te gaan. Ook kwamen de resultaten van het Nationaal Cyber Testbed uitgebreid aan bod. Dit is een onderzoeksproject gericht op de gevolgen van technologische innovaties en de digitalisering van de samenleving. Naarmate de mogelijkheden van digitalisering, The internet of Things en Smart Cities toenemen, groeit ook de kwetsbaarheid voor 'hacks'. De Gemeente Den Haag en KPN hebben zich als eerste aangesloten bij de ontwikkeling van dit Testbed.