Mbo en hbo in regio slaan handen ineen...

...om kansen van mbo’ers op studiesucces in hbo te vergroten.

De zes ondertekenaars van het convenant

Regionale mbo- en hbo-instellingen, waaronder ROC Mondriaan en De Haagse Hogeschool, bundelen de krachten om de doorstroom van mbo-studenten naar het hbo te verbeteren en hun kansen op studiesucces te vergroten. Hieraan geven zij invulling door studenten aan mbo-4-opleidingen tijdens hun loopbaanoriëntatie te begeleiden en zo goed mogelijk voor te bereiden op een vervolgstudie aan het hbo. De onderwijsinstellingen presenteerden gisteren bij het ROC Mondriaan hun plannen om deze gezamenlijke ambities te realiseren.

Uit onderzoek blijkt dat de doorstroom van mbo naar hbo niet optimaal verloopt. Er vallen veel mbo’ers uit in het eerste jaar van het hbo. Bovendien veranderen veel studenten in of na het eerste jaar van opleiding. De invoering van een nieuwe kwalificatiestructuur in het mbo maakt het mogelijk om studenten een keuzedeel aan te bieden dat hen beter voorbereidt op het hbo. Met dit doel voor ogen hebben de regionale hbo-instellingen - De Haagse Hogeschool, Hogeschool Inholland, de Hotelschool The Hague, Hogeschool Leiden en Rotterdam Academy van de Hogeschool Rotterdam - en de regionale mbo-instellingen - ID College, ROC Leiden en ROC Mondriaan - besloten om de doorstroom te verbeteren door gezamenlijk invulling te geven aan het keuzedeel Voorbereiding hbo. Een werkgroep waarin vertegenwoordigers van alle onderwijsinstellingen zitting hebben, heeft zich gebogen over de inhoudelijke invulling van dit keuzedeel.

Succesvolle overstap van mbo naar hbo
De regionale mbo- en hbo-instellingen willen de kans op studiesucces van mbo’ers die hun studie aan het hbo vervolgen zo veel mogelijk vergroten. Om dit te bereiken, zullen zij mbo-studenten tijdens hun oriëntatie op een vervolgstudie goed begeleiden. Hierbij wordt nadrukkelijk gekeken naar de capaciteiten van studenten, hun beroepsbeeld, de arbeidsmarkt en (hbo-)vervolgopleidingen. Het belangrijkste doel is de overstap van mbo naar hbo te vergemakkelijken. Ook krijgen de mbo’ers een traject aangeboden met generieke en specifieke opleidingscompetenties om de vooruitzichten op een succesvolle vervolgstudie aan het hbo te vergroten.

“Samenwerking tussen het mbo en hbo in de regio was niet altijd vanzelfsprekend. Het is echter noodzakelijk dat alle partijen de krachten bundelen om studenten de beste uitgangspositie te geven en hen zo goed mogelijk voor te bereiden op een hbo-studie”, zegt Simone Fredriksz, faculteitsdirecteur Business Finance & Marketing  Ze complimenteert de inzet van de werkgroep o.l.v. Marie-Claire Gambon, directeur ROC Mondriaan, “De overstap van mbo naar hbo is voor studenten in het economisch domein tot nu toe helaas minder succesvol dan gewenst. De inzet van het keuzedeel Voorbereiding hbo is gericht op de keuze voor een hbo-opleiding binnen het economisch domein. Hiermee willen we een gezamenlijke bijdrage leveren aan een succesvolle overstap van mbo naar hbo.”