Vastgoedeigenaren pakken door met verdere ontwikkeling Dutch Innovation Park

Vijf vastgoedeigenaren slaan met De Haagse Hogeschool en de gemeente Zoetermeer de handen ineen voor de doorontwikkeling van Dutch Innovation Park, het ICT gerelateerde park aan de A12 bij Zoetermeer. Op donderdag 1 juni zetten zij hun ambities kracht bij door het ondertekenen van het ambitiedocument Dutch Innovation Park tijdens de vastgoedbeurs Provada.

Ondertekenaars Ambitiedocument Dutch Innovation Park Zoetermeer 1 juni 2017 Foto: Guus Baks. Van links naar rechts op de foto: Vertegenwoordiger van Dalhem Realty IV B.V.; De Haagse Hogeschool; Duijnstede Beheer B.V.; Dutch Tech Campus en Gemeente Zoetermeer.

Dutch Innovation Park heeft alle ingrediënten om uit te groeien tot een modern hoogwaardig campusgebied: er is een bloeiende Dutch Innovation Factory met unieke IT-opleidingen van de Haagse Hogeschool met meer dan 500 studenten, er zijn toonaangevende en betrokken technologiebedrijven gevestigd evenals startups en scale-ups, een Big Data Innovatiehub en een lectoraat Cyber Security. Op de Dutch Tech Campus -een deelgebied van het park- zijn internationaal gerenommeerde bedrijven gevestigd, zoals Siemens en Teleplan.

Investeringsbereidheid

Op het Dutch Innovation Park is een krachtig cluster van bedrijven en onderwijs aanwezig. Zij werken aan toegepaste ICT-innovaties, met name op het gebied van zorg en welzijn, digitale veiligheid en mobiliteit. De partijen vinden de synergie op het park van grote waarde voor de economische ontwikkeling van de bedrijven en de positie van Zoetermeer in de regio. De investeringsbereidheid van private partijen en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) is er dan ook naar. Zo investeert de MRDH bijvoorbeeld in het regionale onderzoekscentrum voor big data, de Big Data Innovatiehub.

Magnetische werking

Door enerzijds de synergie te stimuleren en anderzijds in te zetten op fysiek-ruimtelijke verbeteringen, willen de partijen dat Dutch Innovation Park een magneet wordt voor nieuwe bedrijvigheid, werkgelegenheid, talent en onderwijs. Burgemeester Charlie Aptroot van Zoetermeer: “We zetten in op een privaat-publieke samenwerking, zo kunnen we onze gezamenlijke ambities waarmaken. Vier jaar geleden begonnen we met het onderwijs en het bedrijfsleven met de ontwikkeling van Dutch Innovation Factory. Dit succesvolle concept van verbinding tussen onderwijs, onderzoek en ondernemerschap rollen we nu uit over het hele Dutch Innovation Park.”

Concrete aanpakken

Partijen spreken af zich in gezamenlijkheid in te zetten om in het najaar een gebiedsvisie op te leveren met aandacht voor o.a. logische en aantrekkelijke verbindingen met de omgeving en het nieuwe intercitystation en verkeersknooppunt Bleizo. En aandacht voor de groene kwaliteit van het gebied; evenwichtige parkeeroplossingen; ruimte voor de uitbreiding van het onderwijsaanbod en de mogelijkheden voor het toevoegen van (studenten)woningen in het gebied. Een uitvoeringsplan voor de korte en langeretermijn zal eind dit jaar gereed zijn.

Op 1 juni werd ook het Dutch Innovation Park Magazine gelanceerd. Je kunt Dutch Innovation Park Magazine hier lezen.

Het ambitiedocument is ondertekend door:

Bourgonje B.V.;

Dalhem Realty IV B.V.;
De Haagse Hogeschool;
Duijnstede Beheer B.V.;
Dutch Tech Campus;
Gemeente Zoetermeer;
Viba Vastgoed B.V.