De Haagse Hogeschool blikt terug op een dynamisch jaar

De Haagse Hogeschool blikt in het Jaarverslag 2016 - dat vandaag, 27 juni 2017, wordt gepubliceerd - terug op een dynamisch jaar.

Hoofdvestiging De Haagse Hogeschool In meerdere opzichten dynamisch omdat we flinke stappen voorwaarts hebben gemaakt in de profilering van onderwijs en onderzoek in de richting van ons Instellingsplan. Daarin maakt De Haagse zich sterk voor de doorontwikkeling van haar internationale profiel en de bevordering van wereldburgerschap in een groeiproces naar het ontwikkelen van een netwerkhogeschool.

Internationalisering

Daarbinnen is de hogeschool op het thema internationalisering het verst gevorderd. De focus op een beperkt aantal landen – Brazilië, China en een aantal Europese landen – heeft geleid tot strategische samenwerkingsovereenkomsten. Met deze samenwerking creëert de hogeschool kansen voor beter onderwijs en onderzoek. Niet alleen binnen onze eigen Europese regio, maar vooral ook daarbuiten. Hiermee kunnen we onze (huidige en toekomstige) studenten beter bedienen in onze primaire taak: het verzorgen van kwalitatief hoogwaardig en innovatief hoger beroepsonderwijs. Zo zijn we er bijvoorbeeld trots op dat de opleiding European Studies in 2016 van de NVAO een internationaal kwaliteitskeurmerk heeft verkregen.

Binnen het thema netwerkhogeschool werken onderwijs en onderzoek beter met elkaar samen en krijgen meer structurele samenwerkingsverbanden tussen De Haagse en andere (kennis)instellingen vorm.

Deze hoge dynamiek kent ook een keerzijde: er zijn ook dingen die in 2016 minder goed zijn gegaan.

Onregelmatigheden bij inschrijvingen Pabo deeltijd

Zo maken we In het jaarverslag melding van onregelmatigheden die zijn gebleken bij de inschrijving van een aantal studenten Pabo deeltijd.  Uit een interne analyse is gebleken dat studenten ingeschreven waren op de voltijdsopleiding, terwijl zij deeltijdonderwijs genoten. We hebben maatregelen genomen om te zorgen dat deze onregelmatigheden niet meer voor kunnen komen en hebben onze bevindingen gemeld bij het ministerie van OCW, de Inspectie van het Onderwijs en DUO. Ook is er een melding van gemaakt bij het Openbaar Ministerie.

Negatief exploitatieresultaat

Om de ontwikkeling van het Instellingsplan kracht bij te zetten heeft de school ook in 2016 extra geïnvesteerd in onderwijskwaliteit en haar interne organisatie aangepast. Op voorhand werd daarom een negatief exploitatieresultaat toelaatbaar geacht. Het resultaat stond verder onder druk omdat de aanpassing van de organisatie gepaard ging met hogere kosten voor personele inhuur. Door verdere mutaties in voorzieningen ontwikkelde het resultaat zich ongunstiger dan begroot naar negatief € 11,3 mln. in 2016. Waar de financiële positie van de hogeschool overigens ongewijzigd solide is, loopt de hogeschool er nu tegenaan dat de groei van het aantal medewerkers bij faculteiten en diensten te hard gaat. Om die reden hebben wij besloten om een tijdelijke vacaturestop aan te kondigen.

Deze maatregel moet voorkomen dat we financieel uit de pas gaan lopen en ervoor zorgen dat de interne mobiliteit wordt vergroot.

Daarmee zorgen wij ervoor dat we ook in de toekomst kunnen blijven investeren in onderwijs en onderzoek.

Bekijk het volledig jaarverslag.

Namens het College van Bestuur,
Leonard Geluk