Samenwerking Faculteit SWE en Universiteit Aruba bezegeld

“Zo, dan is het nu officieel!” zegt Tim Croes, decaan van de Faculteit Arts and Science van de Universiteit van Aruba. Hij zet samen met Susana Menéndez, lid van het CvB van De Haagse, een krabbel op het samenwerkingscontract tussen zijn faculteit en onze faculteit SWE.

ondertekening-Aruba-groep Door het contract wordt het voor studenten van de twee faculteiten makkelijker worden om in elk geval tot 2021 in Aruba of Nederland te studeren of een onderzoeks(stage) te doen. Docenten en medewerkers kunnen op hun beurt onder andere onderwijs- en afstudeerprogramma’s vergelijken en op elkaar afstemmen, kennis en ervaring delen of ontwikkelen of voor drie tot zes maanden op uitwisseling gaan.

Twee redenen

Het contract is een resultaat van een zorgvuldige voorbereiding, zegt Milly Kock van de Dienst Onderwijs, Kennis en Communicatie. Zij is projectleider van de projectgroep Caraïbisch Nederland, die het samenwerkingscontract vanuit de Faculteit SWE heeft bewerkstelligd. Die voorbereidingen bestonden bijvoorbeeld uit een studiereis in 2015, maar ook uit meerdere bezoeken en besprekingen via Skype. “Er zijn twee hoofdredenen waardoor wij zo hebben aangestuurd op dit contract,” zegt Kock. “Ten eerste is er een onderwijsinhoudelijk argument voor deze samenwerking:  we zijn als hogeschool op zoek naar kennisuitwisseling en de Universiteit van Aruba biedt interessante raakvlakken op het terrein van sociaal werk en sociaal beleid. Daarnaast hebben we bij SWE veel studenten die uit de Caraïben komen. Die willen we beter begrijpen en kunnen ondersteunen in hun leerproces. ”

Meer mijlpalen

Nu het samenwerkingscontract is ondertekend, is het volgens Kock tijd voor volgende stappen. “Zo houden we binnenkort een bespreking waarin we met elkaar afstemmen wat we van studenten eisen als ze afstuderen,” zegt ze. Kock benadrukt daarbij dat de samenwerking vanaf nu actief wordt opgepakt binnen de faculteit, waardoor er geen rol meer is weggelegd voor de projectgroep. Daarom gaat de projectroep vanaf vandaag in dezelfde samenstelling verder als expertgroep. “Van daaruit kunnen we ook andere samenwerkingen binnen de Caraïben uitwerken. Zo hebben we al contact met de pabo’s van Aruba en Curaçao, waar studenten onderwijs kunnen volgen, onderzoek kunnen doen en in projecten kunnen samenwerken. En we hebben contact met een zorginstelling op Bonaire; daar kunnen onze studenten binnenkort stage lopen!”