Reactie De Haagse Hogeschool op berichten over HALO

In de afgelopen weken zijn in de media berichten verschenen over onze opleiding HALO, over het niveau van onze toelatingstoets, over de kwaliteit van onze stagiairs en over het management van de opleiding, en over de schorsing van een drietal docenten van de opleiding. 

Het College van Bestuur van De Haagse Hogeschool neemt met klem afstand van het geschetste beeld van de opleiding HALO en haar studenten als zijnde van slechte kwaliteit. De in de media gedane uitspraak dat onze studenten nog geen koprol zouden kunnen maken, is bij zowel de leidinggevenden, als bij het docententeam en bij onze studenten met verbijstering ontvangen. Onze opleiding is gedegen, en onze studenten zijn van goede kwaliteit. De HALO is landelijk een van de weinige opleidingen die aanvullende toelatingseisen heeft, juist om de kwaliteit van de instroom hoog te houden.

Dat betekent niet dat we de geuite signalen niet serieus nemen. Uiteraard mag over verschillende aspecten van de opleiding in openheid worden gesproken. Dit gebeurde al, maar hier zullen wij in de aankomende periode nog meer op inzetten. Werkveld, docenten, studenten en management zullen uitvoerig met elkaar in gesprek gaan om de kwaliteit van de opleiding te waarborgen.

Tot slot is er in de media aandacht geweest voor de schorsing van drie van onze docenten van onze opleiding. Bewust onzorgvuldig omgaan met cijfers van een toelatingstoets is voor een docent onacceptabel gedrag, er is in onze optiek geen enkele rechtvaardiging voor mogelijk. Wij zijn dan ook erg geschrokken van de actie van de docenten, maar meer nog van de vergoelijkende wijze waarop hierover door verschillende partijen in de media is gesproken. Het College van Bestuur heeft in het geval van de drie docenten besloten vooralsnog niet tot ontslag over te gaan, maar de docenten nog een laatste kans te bieden hun waarde voor de hogeschool te bewijzen.