Kick-Off ontwikkeling schaatshulpmiddel voor gehandicapte kinderen

Donderdag 7 september om 15.30 uur vindt de kick-off plaats van de ontwikkeling van een uniek project. Dan begint de weg die zal leiden tot de vervaardiging van een hulpmiddel waardoor (zwaar) gehandicapte kinderen ook kunnen gaan schaatsen, iets wat in de hele wereld nog niet bestaat. Het wordt een gezamenlijk ontwerp van De Haagse Hogeschool en de TU Delft, op initiatief en onder toezicht van de Stichting Haagse Sportstimulering voor Gehandicapten.

rolstoel Maar liefst 120 eerstejaars leerlingen van de opleiding Bewegingstechnologie gaan in groepjes van drie aan de slag om een eerste ontwerp te maken. Uit de 40 ontwerpideeën worden de beste, slimste en handigste stukken genomen en die vormen de input voor een vierdejaars stagestudent van De Haagse , die van november tot en met maart aan de slag gaat en een rapport plus schaalmodel aflevert. In de laatste maand hiervan start de samenwerking met de TU Delft, waarbij een student Industrieel Ontwerp dit als eindexamenopdracht gaat uitvoeren. Hieruit komt een gedetailleerd ontwerp en een werkend model op ware grootte, waarna het productieproces begint. Er zijn inmiddels gesprekken gaande met de Haeghe Groep, de sociale werkvoorziening met veel verstandelijk beperkten in dienst, om te zien of zij de assemblage en distributie op zich kunnen nemen.

Sprekers:
• Jorine Koopman, docent Expertise Centrum Bewegingstechnologie (ECBT)
• Rabin Baldewsingh, de wethouder van Sociale zaken, Werkgelegenheid, Wijkaanpak en Sport
• Hans Willink, voorzitter van de Stichting Haagse Sportstimulering voor Gehandicapten
• Froukje van den Berg, moeder van Noud (8) die lijdt aan Cerebrale Parese, één van de doelgroepen van dit project (Noud is ook aanwezig)
• Dr.ir. Armaĝan Albayrak, assistant Professor Design for Healthcare aan de TU Delft
• Wouter Duinisveld, Triatleet met een donorhart en ambassadeur van de Stichting Haagse Sportstimulering voor Gehandicapten